Gemeente Gemeente Zele

Meer gebruiksgemak op nieuw recyclagepark

Gepubliceerd op  di 22 feb 2022
Het huidige recyclagepark in de Textielstraat is veel te klein geworden om een goede werking te garanderen. Zele legt daarom een nieuw recyclagepark aan in het Wijnveld op een terrein dat bijna drie keer zo groot is.


De werken zijn half januari gestart. De gemeente rekent erop dat het recyclagepark op 1  september van dit jaar operationeel zal zijn. De totale kostprijs bedraagt 2,04 miljoen euro.

Bij de inrichting van het recyclagepark is voorzien dat Zelenaars die even moeten wachten dit kunnen doen op de toegangsweg op het park. Zo wordt het verkeer in de straat niet gehinderd. Tijdens de werkzaamheden is er ook uitdrukkelijk opdracht gegeven om het werfverkeer naar het Wijnveld te laten aanrijden via de Poldergotestraat om onnodige verkeerscirculatie via Durmen te vermijden.

Weegbruggen

Er zal een weeg-, registratie- en identificatieinfrastructuur in functie van DIFTAR aanwezig
zijn, waaronder twee weegbruggen. Eén van de paradepaardjes is een verzonken gedeelte voor
18 containers. Dat vergemakkelijkt het lossen van het afval voor de burger sterk, dit in schril
contrast met de huidige twaalf containers met de trappen. Bovengronds is er ook nog voldoende
ruimte: er zal een installatie aanwezig zijn van twee perscontainers voor grofvuil, één perscontainer voor papier en twee containers voor asbest.


Mocht er nood zijn aan ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval en GFT is ook hiervoor al de ruimte voorzien. Tuinafval kan in bulk worden gelost. Met het oog op de veiligheid wordt een maximale scheiding voorzien tussen vrachtverkeer en de bezoekers van het park. Op het park installeert men ook camerabewaking.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP