Gemeente Gemeente Zele

Nieuwe sorteerregels voor Klein Gevaarlijk Afval

Gepubliceerd op  ma 27 aug 2018
In heel wat huishoudelijke producten zitten gevaarlijke afvalstoffen die niet thuishoren in de grijze restcontainer, de PMD-zak, bij het grofvuil of in andere containers op het recyclagepark. Dit klein gevaarlijk afval (KGA) wordt apart ingezameld en verwerkt in speciale installaties.

 

Binnen het KGA zijn er nu een aantal wijzigingen van kracht. We zetten de belangrijkste veranderingen even voor jou op een rij:

 

COSMETICA

Steeds meer cosmeticaproducten worden niet langer beschouwd als ‘gevaarlijk’ en mogen bij het PMD, in de glasbol of bij het restafval. Producten die restjes met ontvlambaar oplosmiddel bevatten, zoals parfum, worden wel nog als KGA beschouwd.

SCHOONMAAKMIDDELEN

De niet-vloeibare restanten van kuismiddelen mogen dan ook gewoon bij het restafval. Lege verpakkingen mogen bij het PMD of in de glasbol. Enkel schoonmaakmiddelen met bepaalde gevarensymbolen of een kindveilige sluiting worden nog steeds als KGA beschouwd.

FOTO- EN FILMAFVAL

Breng alleen nog analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms (pellicules) binnen als KGA. Ontwikkelde foto’s die je niet meer nodig hebt, horen thuis in de grijze restcontainer.

PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE VETTEN

Deze producten horen niet langer bij het KGA. Je moet ze wel steeds afzonderlijk en selectief inzamelen via het recyclagepark of inzamelpunten in winkels.Twijfel je? Vraag dan raad aan de parkwachter of contacteer IDM via 09 348 43 97.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP