Gemeente Gemeente Zele

Hinderpremie voor ondernemers

Als de toegang tot jouw handelszaak bemoeilijkt wordt door deze werken en je dus hinder ondervindt, kan je een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Jouw onderneming komt in aanmerking als:

 • ze (op ondernemingsniveau, niet op niveau van de vestiging) maximaal negen
  werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten worden niet meegerekend.
 • de betrokken vestiging ernstige hinder ondervindt van openbare werken.
  Dat betekent dat:
  - de rijbaan geheel of gedeeltelijk afgesloten wordt.
  - de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben.
  - de werken minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren.
 • ze activiteiten uitoefent of diensten verleent waarvoor persoonlijk en direct
  contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend
  op verplaatsing. Concreet gaat het om detailhandel (winkeliers), horeca
  en bepaalde diensten (retail). De NACE-code van de hoofdactiviteit van de
  onderneming moet voorkomen op de lijst van aanvaardbare NACE-codes voor de
  toekenning van de hinderpremie (enkel NACE-codes ‘groep 1’.)
 • de betrokken vestiging vaste openingstijden heeft.
 • de vestiging gelegen is binnen de hinderzone. Om een zone met ernstige hinder
  te bepalen, wordt gekeken naar de geregistreerde gegevens in het GIPOD, de
  databank van wegenwerken. Alle wegvakken en kruispunten die overlappen met
  de GIPOD-grondwerkzone, vormen de hinderzone. De GIPOD-grondwerkzone
  is de zone waarbinnen de wegenwerken worden uitgevoerd. Een wegvak is het
  gedeelte van de weg tussen twee opeenvolgende kruispunten.

Als de hinder zo ernstig is dat je je vestiging tijdelijk moet sluiten, is een bijkomende  sluitingspremie mogelijk.

Meer informatie over de hinder- en sluitingspremie vind je op www.vlaanderen.be/hinderpremie-bij-openbare-werken.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP