Gemeente Gemeente Zele

Fasering werken

De werken worden in drie fases uitgevoerd. Enige overlapping is onmogelijk te vermijden, maar we proberen de hinder voor onze handelaars, bewoners en klanten te beperken. Er worden steeds zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar gehouden. In het bestek voor de aannemer wordt de duur van de werken, inclusief het archeologisch onderzoek, geschat op 180 werkdagen. Onvoorziene omstandigheden en het weer kunnen hier natuurlijk invloed op hebben.

FASE 1 | Parkeercluster noord en aansluiting De Deckerstraat

De aansluiting van de De Deckerstraat met het marktplein wordt tot aan het rond punt heringericht. De parkeercluster tussen de kerk en de dekenij wordt volledig vernieuwd. Tijdens deze eerste fase worden zoveel mogelijk parkeerplaatsen binnen de andere twee zones gecreëerd.

FASE 2 | Busbaan en zuidelijke groene wandelboulevard

Wanneer fase 1 in gebruik genomen kan worden, zal het zuidelijke deel heringericht worden met onder andere de busbaan en een vergroende publieke ruimte. Het rond punt zal dan ook verdwijnen en de aansluiting naar de Kloosterstraat wordt heringericht.

FASE 3 | Voorplein en noordelijke groene wandelboulevard

In de laatste fase wordt het voorplein met waterspiegel voorzien. De noordelijke beplante zones maken de vergroening op het plein af. De verbinding tussen de Cesar Meeusstraat, Zwaanstraat en de Avil Geerincklaan wordt vernieuwd, waarlangs ook een kortparkeerpocket ingericht wordt.

Voorlopige planning
  • 15 november 2023: start nutswerken (elektriciteit, glasvezel, water, ...)
  • december 2023: aanduiding aannemer
  • februari 2024: start werken fase 1
  • mei-juni 2024: start werken fase 2
  • augustus 2024: start werken fase 3

Volg de werken op de voet via www.zele.be/heraanleg-marktĀ 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP