Gemeente Gemeente Zele

Nieuwe centrumvisie levert Zele 500.000 euro op

Gepubliceerd op  do 20 okt 2022
Gemeente Zele slaagt erin om met ‘De Pleinenroute’ de maximum Vlaio-subsidie van 500.000 euro binnen te halen in het kader van ‘duurzame bereikbaarheid van de kernen’.


Zele zette het afgelopen anderhalf jaar hard in op het uitwerken van een nieuwe visie voor haar
centrum. De kern kampt met een aantal problemen die de leefbaarheid van de gemeente- en
handelskern bedreigen. Eén van de kwaliteiten van Zele is dat het een compacte kern heeft met
verschillende pleinen die beeldbepalend zijn. Het is de ambitie van de gemeente om de beleving rond deze pleinen en hun verbindingen verder uit te bouwen. Het bestuur heeft hiervoor al een nieuwe mobiliteitsvisie en een ontwerp gemaakt onder de noemer ‘De Pleinenroute’. De heraanleg van het marktplein is het eerste grote project waarmee deze toekomstvisie concreet vorm krijgt.

Dat bood meteen een mooie kans om mee te dingen naar een subsidie in het kader van de
duurzame bereikbaarheid van gemeentekernen. Mét succes! Het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) kende de maximumsubsidie van 500.000 euro intussen officieel toe.
Daarmee wordt de toekomstvisie van Zele bevestigd. De Vlaamse overheid ziet de omvorming
van het belangrijkste plein in onze handelskern tot een bereikbare en groene belevingsruimte
als de juiste keuze ter versterking van ons lokale handelsapparaat op langere termijn. Het geeft een positieve impuls aan de nieuwe koers die is ingezet.

Naast de subsidie voor de nieuwe centrumvisie haalde Gemeente Zele de voorbije legislatuur al
heel wat andere gelden binnen:

• Lokaal netwerk personen in armoede € 3.924,00
• TAALbubbelZ € 95.000,00
• TAALbabbelZ € 150.000,00
• Loket kinderopvang € 9.900,00
• Radicalisering € 56.775,00
• Winkelhieracties € 19.189,00
• Kern markt - VLAIO € 500.000,00
• Veilige schoolomgevingen BVA, Huivelde, Durmen € 42.246,00
• Veilige schoolroute (fietssuggestiestroken) € 31.236,73
• Fietsroutenetwerk Bosstraat-Wezepoelstraat € 184.568,25
• Fietsroutenetwerk Veldekensstraat-Kortestraat € 159.991,65
• Onderhoud fietssnelwegen € 6.720,00
• Riolering Bosstraat-Wezepoelstraat € 1.545.000,00
• Riolering Veldekensstraat-Kortestraat € 1.987.906,50
• VHVD sloopsubsidie € 532.423,00
• Recyclagepark € 329.990,00
• Onderhoud openbaar groen door doelgroepwerknemers € 38.000,00
• Mooimakers € 7.445,00
• Lokaal Energie- en Klimaatpact € 72.516,00
• Camera’s Wijnveld € 50.000,00

Totaal: 5.822.831,13 euro
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP