Gemeente Gemeente Zele

Nieuw schepencollege gaat op 2 januari 2019 aan de slag

Gepubliceerd op  vr 30 nov 2018
Op donderdag 29 november stelde het nieuw schepencollege zich voor aan de personeelsleden van de gemeente. We geven hier alvast een overzicht van alle leden en hun bevoegdheden.

 

Hans Knop | burgemeester

• Algemeen bestuur
• Burgerlijke stand/kieszaken
• Erediensten
• Personeel & organisatie
• Klantvriendelijkheid
• Informatie & communicatie
• Inspraak & participatie
• Politie/brandweer
• Veiligheid & preventie
• Verkeer & mobiliteit
• Diversiteit
• Woon- & grondbeleid

Jos Withofs | 1ste schepen

• Ruimtelijke ordening
• Stedenbouw
• Lokale economie
• Middenstand
• Markten & foren
• Toerisme
• Evenementen

Francis De Donder | 2de schepen

• Milieu
• Afvalbeleid & bestrijding zwerfvuil
• Recyclagepark
• Onderhoud openbaar domein
• Parken & aanplantingen
• Openbaar groen
• Sport
• Ondervoorzitter lokale cel integrale veiligheid

Tineke Lootens | 3de schepen

• Onderwijs & kunstonderwijs
• Gezinsbeleid
• Kinderopvang
• Tewerkstelling & sociale economie
• Armoedebestrijding
• Gelijke kansen
• Noord-Zuid

Pieter Herwege | 4de schepen

• Openbare werken
• Rioleringen
• Nutsvoorzieningen
• Landbouw & polder
• Fiets
• Jeugd
• Europese verbroedering

Thomas Bauwens | 5de schepen

• Cultuur, kunst & erfgoed
• Bibliotheek
• Financiën
• Informatica
• Buurtwerking & BIN
• Klimaat
• Dierenwelzijn

Johan Anthuenis | 6de schepen

• OCMW & sociale zaken
• Welzijn, zorg & gezondheid
• Senioren
• Mensen met een handicap
• Sociale huisvesting
• AGB, gebouwen & domeinen
• Begraafplaatsen

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP