Gemeente Gemeente Zele

Nieuw lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Gepubliceerd op  do 12 okt 2023
Op 1 januari 2024 treden de Vlaamse regels en bepalingen in werking over het nieuwe toewijzingsmodel voor sociale woningen. De lokale besturen en woonmaatschappijen krijgen de autonomie om eigen accenten te leggen. Zele en Hamme vormen samen het werkingsgebied van woonmaatschappij ‘de Thuisbouwer'.


Etienne De Prijcker, voorzitter van de Thuisbouwer, licht toe: “We wilden een toewijzingsmodel uittekenen dat transparant, eenvoudig en objectief is en bovenal op maat van Zele en Hamme. Zo kunnen we maximaal tegemoetkomen aan de lokale noden. Dankzij het constructief voorbereidend traject en de complementaire visie van beide lokale besturen op sociale huisvesting, zijn we tot een evenwichtig toewijzingsreglement gekomen.”

Lokale accenten en specifieke doelgroepen
Sociale woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep met afgebakende  toelatingsvoorwaarden, waaronder bijvoorbeeld inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Daarnaast zijn enkele voorrangsbepalingen van kracht, die een invloed hebben op de volgorde waarin kandidaat-huurders ingeschreven worden en een woning toegewezen krijgen. De gemeenten Zele en Hamme beslisten om enkele bijkomende prioriteiten vast te leggen in deze voorrangsbepalingen. Zo is langdurige woonbinding van kandidaat-huurders een belangrijk aspect.

Standaard voorziet de Vlaamse overheid een lokale binding van slechts 5 jaar. Zij kozen er bijkomend voor om kandidaat-huurders die 15 jaar of langer in onze gemeente wonen, voorrang te verlenen op de wachtlijst.

Lokale besturen kunnen ook opteren om voor specifieke doelgroepen af te wijken van de chronologische volgorde die standaard wordt toegepast bij de toewijzing van een sociale woning.
Zo werd beslist om een aantal van de sociale woningen in Zele en Hamme voor te behouden voor alleenstaanden met kinderen. Ook senioren (65+) en kandidaat-huurders die rolstoelgebruiker zijn, zullen sneller in aanmerking kunnen komen.

Integratie nieuw toewijzingsreglement
Op donderdag 28 september keurde de gemeenteraad van Zele het voorstel voor dit nieuwe
toewijzingsreglement goed. Nu is het nog even wachten op de goedkeuring van Vlaams minister
Matthias Diependaele.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP