Gemeente Gemeente Zele

Nette kern als visitekaartje

Gepubliceerd op  ma 24 apr 2023
De publieke ruimten, en in het bijzonder de kern, moeten het visitekaartje zijn van onze gemeente. De zwerfvuil- en onkruidproblematiek vormen echter al jaren een probleem. Daarom is er nu een netheidsplan opgesteld.

Onderhoud
 1. Minstens twee keer per week doorkruist Team Groen de kern, met nadrukkelijke focus op de Markt, de Cesar Meeusstraat, de Oudburgstraat en de Kouterstraat. Het team maakt komaf met zwerfvuil, onderhoudt de groenperken en meldt gebreken met betrekking tot de weginrichting aan collega’s van Team Infrastructuur. Om dat alles te doen, gaan onze medewerkers op stap met de groene bakfietsen en afvalzuigers.

 2. Ook onkruidvegen kan niet ontbreken.
  • De fietspaden worden vier keer per jaar geveegd.
  • Op de pleinen en parkings wordt er minstens twee keer per jaar onkruid verwijderd.
  • Minstens maandelijks wordt de as Markt, Cesar Meeusstraat, Oudburgstraat en Kouterstraat voortaan met de eigen veegmachine geborsteld.
  • Voor straten met goten die bestaan uit kleinschalige elementen¬† (betonstraatstenen, kasseien ‚Ķ) en waar het onkruid zich sneller ontwikkelt, wordt een extra veegronde voorzien in de tweede helft van juli. Over welke straten het gaat, vind je tijdig op www.zele.be/veegplan.
  • Het onkruidvegen in onze straten blijven we uitbesteden aan een externe firma. Die gaat twee keer per jaar aan de slag, in mei en eind september/begin oktober. Zie www.zele.be/veegplan.

 3. Ook in het gebied buiten de kern gaan we zwerfvuil opruimen en onkruid verwijderen.
  Met uitzondering van de wintermaanden zal een tweede milieuwachter zich focussen op de opruiming van zwerfvuil in het buitengebied van de gemeente.
Sensibilisering en handhaving

Naast de inspanningen van het gemeentebestuur moeten we op elke Zelenaar kunnen rekenen om onze gemeente netjes te krijgen en houden. Onze gemeenschapswachten zullen jou indien nodig attent maken op je verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het voetpad voor jouw woning of handelspand. Let erop dat er steeds voldoende vrije doorgang is voor voetgangers. Overtredingen kunnen na twee waarschuwingen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP