Gemeente Gemeente Zele

Natuurvergunningen

Voor sommige activiteiten die wijzigingen van natuur- en landschapswaarden  teweegbrengen, is in bepaalde gebieden ('groene' gewestplangebieden, agrarische gebieden, beschermde duingebieden, internationaal beschermde natuurgebieden zoals de habitat- en vogelrichtlijngebieden) een omgevingsvergunning of melding vereist.

Het gaat vooral om het wijzigen van de vegetatie en kleine landschapselementen (zoals het rooien van hagen, bomenrijen of solitaire bomen) of van het reliëf (nivelleringswerken).

Men moet hier ook rekening houden met de stedenbouwwetgeving.

Je kan een omgevingsvergunning voor natuurwerken aanvragen via het digitaal omgevingsloket op www.omgevingsloketvlaanderen.be/.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP