Gemeente Gemeente Zele

Natuurbeheerplan Scheldebroeken ter consultatie

Gepubliceerd op  do 14 okt 2021
Het ontwerp-natuurbeheerplan ‘Scheldebroeken’, gelegen te Berlare, Zele en Wichelen, is door het Agentschap voor Natuur en Bos ontvankelijk en volledig verklaard op 12/10/2021.

Conform art. 6 §1 van het BVR van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten en art. 11 §1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerp-beheerplan en –toegankelijkheidsregeling door de beheerder vzw Durme gedurende 30 dagen voor consultatie ter inzage gelegd in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1 9160 Lokeren.

Het dossier zal daar ter inzage liggen van 14 oktober tot 13 november 2021 tijdens de openingsuren van het secretariaat:
Maandag tot woensdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
Donderdag en vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Het dossier kan dan eveneens online worden geraadpleegd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos via de link: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien

Gedurende die periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren verstuurd worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, aves.ovl.anb@vlaanderen.be met vermelding van de info publieke consultatie ontwerpbeheerplan Scheldebroeken NBP-OV-19-00105.

Foto: vzwdurme.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP