Gemeente Gemeente Zele

Naamswijziging

Om uiteenlopende redenen wens je soms je naam of voornaam (voornamen) te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat één van beide belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt.

Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig.
De verandering van een voornaam of de voornamen vergt een Ministerieel Besluit. Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie).

Procedure

De aanvraag, gericht aan het Ministerie van Justitie, moet volgende elementen bevatten:

  • de naam of voornaam die je wenst te dragen;
  • de reden(en) waarom je je naam of voornaam wil wijzigen.

Prijs

De registratierechten bedragen € 490,00. Afhankelijk van de reden waarom je jouw naam of voornaam wil wijzigen, wordt het bedrag van het registratierecht herleid tot € 49,00. Er zal gevraagd worden een voorschot op het registratierecht te betalen.

Afhandeling

Wanneer het Ministerie  van Justitie de aanvraag ontvangen heeft, wordt een enquête gevoerd rond de aangegeven beweegredenen. Wanneer het Koninklijk of Ministerieel Besluit gegeven is, krijg je daarvan een uitgifte, en moet het saldo van het registratierecht betaald worden. Binnen een termijn van 60 dagen na betaling van het saldo van het registratierecht moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar ze over in de registers van de Burgerlijke Stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte. Hierna wordt de nieuwe identiteitskaart op gemaakt via de dienst Bevolking.

Wat meebrengen?

Alle aanvragen en bijhorende documenten moeten gericht worden aan het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel:

  • een afschrift van de geboorteakte;
  • een nationaliteitsbewijs;
  • een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters;
  • een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging;
  • een uittreksel uit het strafregister (getuigschrift van goed zedelijk gedrag).

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP