Gemeente Gemeente Zele

Naamswijziging

Om uiteenlopende redenen wens je soms je familienaam te veranderen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat deze belachelijk klinkt, of dat de combinatie van naam en voornaam belachelijk klinkt. Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig.
Deze vorm van naamsverandering mag niet verward worden met de naamsverandering als gevolg van de vaststelling van afstamming (erkenning, adoptie). 

Voor wie?

Voor mensen die de Belgische nationaliteit hebben. 

Procedure

De aanvraag, gericht aan het Ministerie van Justitie, moet volgende elementen bevatten:

  • de naam die je wenst te dragen;
  • de reden(en) waarom je je naam wil wijzigen. 

Prijs

Sinds 1 augustus 2018 werd het registratierecht bepaald op 140 euro.

Afhandeling

Wanneer het Ministerie  van Justitie de aanvraag ontvangen heeft, wordt een enquête gevoerd rond de aangegeven beweegredenen. De FOD justitie zal dan ook vragen het registratierecht te betalen bij het registratiekantoor te Dendermonde. Wanneer het Koninklijk Besluit gegeven is, krijg je daarvan een uitgifte. Binnen een termijn van 60 dagen moet de uitgifte van het besluit overhandigd worden aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. Binnen 15 dagen na ontvangst van de uitgifte schrijft de ambtenaar ze over in de registers van de Burgerlijke Stand, en maakt er melding van in de rand van de geboorteakte. Hierna kan de nieuwe identiteitskaart aangevraagd worden via de Dienst Bevolking.

Wat meebrengen?

Alle aanvragen en bijhorende documenten moeten gericht worden aan het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

  • een afschrift van de geboorteakte;
  • een nationaliteitsbewijs;
  • een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters;
  • een kopie van de documenten die de reden(en) voor de gewenste wijziging;
  • een uittreksel uit het strafregister (getuigschrift van goed zedelijk gedrag). 
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP