Gemeente Gemeente Zele

Inspraakmomenten Zeels mobiliteitsplan

Gepubliceerd op  wo 26 feb 2020
Net als heel wat andere verstedelijkte gemeenten worstelt Zele met haar verkeer. Voetgangers en fietsers voelen zich vaak onveilig. Hoog tijd om uit te zoeken hoe het anders kan. Een mobiliteitsstudie moet ons helpen om onze gemeente veilig te maken. De komende maanden bouwen we daarom aan:

1. Een verkeerscirculatieplan ...

… dat vertrekt vanuit het STOP-principe (Stappers en Trappers eerst, dan Openbaar vervoer en dan de Personenwagen). 


2. Een parkeerplan ...

… biedt antwoorden op de steeds toenemende parkeerdruk door het almaar groeiend aantal auto’s. 


3. Een fietsplan ...

… tekent snelle, comfortabele en veilige fietsverbindingen uit tussen het centrum en de Zeelse wijken. De evolutie naar een heuse fietsgemeente vraagt, naast degelijke fietspaden, ook investeringen in kwalitatieve fietsstallingen.Participatie

De rode draad doorheen het studieproject en de uitvoering van de plannen nadien, is participatie. Vorig jaar organiseerden we al klankbordgroepen om zoveel mogelijk Zelenaars de kans te geven mee te denken over de toekomst van Zele. De vele mobiliteitsideeën die we aangereikt kregen, vormen nu de inspiratie voor deze studieopdracht. Maar daar eindigt ons participatietraject niet. Omdat veranderingen in het verkeer iedereen aanbelangen, krijgt het studiebureau de uitdrukkelijke opdracht om jullie zoveel mogelijk te betrekken bij het studiewerk. Op die manier kunnen we snel keuzes maken en de plannen vlot uitvoeren.

Geïnteresseerd om deel te nemen?

Schrijf je dan in via onderstaand e-formulier. Uit de kandidaten wordt door een studiebureau een representatieve groep samengesteld.

Week 17: 20-24 april Workshop 1: Knelpunten en mogelijke ingrepen
Week 34: 17-21 augustus Workshop 2: Afweging scenario's
Week 44: 26-30 oktober Bespreking voorkeurscenario's

Exacte data worden bevestigd via mail.

Kan je niet deelnemen of wil je alvast een suggestie doorgeven?
Vul dan onderstaand ideeënformulier in.


Meer info

052 45 98 39 | verkeer@zele.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP