Gemeente Gemeente Zele

Missie & visie

De missie van het nieuwe lokale bestuur bestaat er in eerste instantie in om de best mogelijke dienstverlenende organisatie voor de Zeelse gemeenschap te zijn.

Ambitieuze initiatieven worden ontwikkeld vanuit een toekomst- en oplossingsgerichte aanpak die als gangmaker dienen voor permanente verbetering met het oog op een duurzaam, groen, proper, veilig, zorgzaam en gezellig Zele.

Omdat Zele van elke Zelenaar is, verzekeren we ons van een breed maatschappelijk draagvlak in permanente dialoog met de Zelenaar en het Zeelse middenveld.

Het Zeelse lokale bestuur is het referentie- en aanspreekpunt voor de Zelenaar in zijn zoektocht naar informatie over gemeentelijke aangelegenheden en het ondersteuningsaanbod dat Zele rijk is.

De visie van Gemeente Zele is gebaseerd op drie pijlers.

1. Visie op de dienstverlening aan de Zeelse gemeenschap

De Zeelse gemeenschap is de belangrijkste 'stakeholder' van het Zeelse lokale bestuur. Zijn meerwaarde wordt bepaald door de mate waarin het erin slaagt antwoorden te formuleren die de gemeenschap als geheel ten goede komen en perspectief bieden op lange termijn.

2. Visie op de dienstverlening aan de individuele Zelenaar

Elke Zelenaar kan ook individueel een beroep doen op zijn lokale bestuur. Die dienst-, zorg- en hulpverlening is gericht op de verhoging van de individuele levenskwaliteit binnen de geldende beleidskaders. Ze stelt de Zelenaars in staat deel te nemen aan elk aspect van de samenleving.

3. Visie op haar eigen organisatieontwikkeling

Om de toekomst van de Zeelse gemeenschap optimaal te vrijwaren en de individuele dienst-, zorg- en hulpverlening volgens de opgesomde principes vorm te geven, is een sterke organisatie nodig die het haar medewerkers toelaat de beoogde doelstellingen te behalen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP