Gemeente Gemeente Zele

Minister vergunt heraanleg Markt

Gepubliceerd op  do 16 mei 2024
De Vlaamse minister van Omgeving verklaarde het beroep tegen de eerder afgeleverde vergunning voor de heraanleg van de Markt ongegrond. Zij levert hiermee de definitieve vergunning af.

De heraanleg van het Zeelse marktplein is het eerste concrete project in de uitvoering van ‘De Pleinenroute’, een toekomstvisie voor de ontwikkeling van de verschillende pleinen die de Zeelse kern rijk is. Tegen de vergunning die het provinciebestuur eind 2023 hiervoor afleverde, werd evenwel beroep aangetekend. De Vlaamse minister verklaarde dat beroep nu ongegrond en leverde de definitieve vergunning voor de heraanleg van het plein af.

Burgemeester Hans Knop reageert hoopvol: “Het is een moeizaam proces geweest, maar dat is nu bijzaak. Wat telt is dat we dit belangrijke project kunnen uitvoeren en Zele klaarstomen voor de toekomst. We bekijken hoe we de werf zo snel mogelijk kunnen heropstarten, zodat we de hinder voor omwonenden, bezoekers en handelaars zoveel mogelijk kunnen beperken.”

Al in de vorige legislatuur startte het studiewerk over de toekomst van de Zeelse kern. Verschillende studiebureaus kwamen onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie over welke principes Zele moest hanteren om haar leefbaarheid toekomstgericht te verzekeren. Dat mondde twee jaar geleden uit in een nieuwe verkeerssysteem en ‘De Pleinenroute’. De heraanleg van de Markt zou de gefaseerde realisatie van dit toekomstplan inluiden.

Na maandenlang participatie-, studie- en ontwerpwerk werden de plannen voor de heraanleg van het Zeelse marktplein bij het provinciebestuur ingediend. Eind 2023 volgde de vergunning. Daartegen werd evenwel beroep aangetekend bij de Vlaamse minister van omgeving. Die verklaarde het ingediende beroep nu ongegrond en vergunde de plannen.

Burgemeester Hans Knop: “Er is de voorbije jaren hard aan deze plannen gewerkt. Er is gezocht naar een evenwicht om de uitdagingen waarvoor we staan op het vlak van klimaat, mobiliteit en lokale economie met elkaar te verzoenen. Uit de argumentatie bij de vergunning geeft de minister aan dat zij de uitgewerkte visie over de ganse lijn volgt. Daar zijn we uiteraard blij om.”

De heraanleg van het marktplein was eigenlijk al dit voorjaar gepland, zodat iedereen deze zomer al van de nieuwe omgeving zou kunnen genieten. Door de opgestarte beroepsprocedure was dat niet langer haalbaar. Om een deel van de verloren tijd in te halen, koos het gemeentebestuur er na juridisch advies voor om alvast met niet-vergunningsplichtige werken aan het rioleringsstelstel van de markt te beginnen. Na een gerechtelijke procedure in kortgeding werden die echter stilgelegd. De rechtbank sprak zich niet ten gronde uit, maar oordeelde dat de vergunning voor alle zekerheid moest worden afgewacht. 

Door de verschillende procedures is de vooropgestelde timing natuurlijk niet meer haalbaar, maar het gemeentebestuur engageert zich ertoe om al het mogelijke te doen om de hinder voor omwonenden, handelaars en bezoekers van de handelskern zoveel mogelijk te beperken.

Samen met de aangeduide aannemers bekijkt het gemeentebestuur de mogelijkheden om de werf zo snel mogelijk weer op te starten.

Burgemeester Hans Knop: “Hoe weldoordacht ook, we beseffen zeer goed dat de vele veranderingen die we moeten doorvoeren om de toekomst voor te bereiden, veel van de Zelenaars vraagt. Niemand woont graag in een huis in verandering. Gelukkig zijn we stilaan uit de ruwbouw en komen we toe aan de afwerking. We hopen dat de positiviteit met dit mooie project weer de bovenhand neemt. Met deze nieuwe start kunnen we Zele verder ‘thuis’ maken voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Voor Zelenaars zelf en voor al wie onze mooie gemeente bezoekt.”

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP