Gemeente Gemeente Zele

Milieusubsidies

De Gemeente Zele verleent volgende premies ter bevordering van de kwaliteit van ons leefmilieu en de natuur:

  • Subsidie voor de aanplanting en onderhoud van kleine landschapselementen (KLE). Hiervoor komen in aanmerking: aanplanten van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, bomen (solitair, rij of groep) en kleine bosjes (< 50 are); aanleg en herstellen van poelen, sloten of greppels; onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, knotbomen, hakhoutbos, sloten, greppels en trage wegen.
  • Premie voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten.
  • Premie voor herbruikbare luiers.
  • Subsidie voor het plaatsen van een Individuele Behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
  • Subsidie voor het gebruik van afvalcontainers van IDM op je evenement.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP