Gemeente Gemeente Zele

Milieuklachten

Bij het Team Omgeving - Milieu kan je terecht voor allerhande meldingen i.v.m. milieu en natuur, zoals:

 • sluikstorten
 • waterverontreiniging
 • bodemverontreiniging
 • geurhinder
 • geluidshinder
 • lichthinder
 • hinder door bedrijfsactiviteiten met of zonder vergunning

Met klachten over de ophaling van huisvuil kan je ook terecht bij IDM (09 340 60 39) of op de groene lijn (0800 166 36).

Hoe kan je een milieuklacht melden?

Telefonisch via:

 • het centraal meldpunt van het Team Omgeving - Milieu: 052 45 98 44 (tijdens de openingsuren)
 • de lokale politie op het nummer 052 45 98 45 of 101

Mondeling aan het loket van het Team Omgeving - Milieu (tijdens de openingsuren).

Schriftelijk ter attentie van het Team Omgeving - Milieu, Markt 50 te 9240 Zele.

Wat moet er in de klacht staan?

Belangrijk is om je klacht zo goed mogelijk te omschrijven. Vermeld daarom zeker de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en telefoonnummer (enkel bedoeld voor verdere opvolging)
 • De naam en het adres van de veroorzaker (indien mogelijk)
 • Duidelijke omschrijving van de klacht (plaats, type klacht, …)
 • Vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP