Gemeente Gemeente Zele

Meetresultaten

In voorbereiding op de testfase werden op heel wat punten radartellingen gehouden. Die werden de voorbije maanden herhaald om de effecten van de nieuwe circulatie te kunnen meten. Die hertellingen liepen tot eind maart.

Naast de radartellingen werden ook gegevens verzameld via Telraamcamera’s, tellussen en manuele tellingen door ons team infrastructuur en mobiliteit.

Eens alle gegevens verzameld moeten ze worden verwerkt en met elkaar in verband gebracht in een analyserapport.

Het rapport

Het rapport bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt heel wat relevant (cijfer)materiaal verzameld om de mobiliteitsuitdaging voor Zele concreet te maken en richting te geven. Je vindt er ook een beschrijving van de doelstellingen, het participatietraject, het geleverde studiewerk, de beslissingen van de gemeenteraad en het onderzoeksopzet. In deel twee worden de eigenlijke testresultaten en de evaluatie verwerkt. Lees het ganse rapport onderaan deze pagina.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP