Gemeente Gemeente Zele

Markt wordt parkplein

Gepubliceerd op  ma 26 jun 2023
Met het onderzoeken van enkele archeologische proefputten op het marktplein in mei nam de weg naar een heraanleg effectief een aanvang. Maar hoe zal de Zeelse Markt er dan uiteindelijk gaan uitzien?


Het marktplein heeft al vele gezichten gekend doorheen de tijd. Van een echte kerktuin langs de
‘Dorpstraete’ evolueerde het naar een versteend parkeerplein vandaag. Het wordt omgeven
door een groot aantal commerciële en publieke functies. Dit handelscentrum loopt verder door in
de Cesar Meeusstraat, de Avil Geerincklaan en de De Deckerstraat. Dit resulteert in een levendige omgeving, waar mensen kuieren, naar vitrines kijken of een snelle inkoop doen. De publieke ruimte zal hier dan ook maximaal op afgestemd worden en opportuniteiten bieden om dit commercieel hart van Zele verder te ondersteunen.

De basis voor het nieuwe marktplein wordt uitgezet door het nieuwe circulatieplan. Een autoluwe zone zorgt ervoor dat er enkel nog vergunninghouders rijden. Er komen verschillende parkeerpockets aan de west-, noord- en oostzijde van het plein, met een totale capaciteit van 65 parkeerplaatsen voor kortparkeren en personen met een beperking. Extra capaciteit en de mogelijkheid voor langparkeren wordt voorzien op de parking van de voormalige brandweerkazerne met naar schatting ruim 100 nieuwe plaatsen. Tot slot blijven ook alle parkeerplaatsen in de Avil Geerincklaan en aan het Fonteinhof behouden. Voor wie met de auto naar ons marktplein moet komen, blijft er vlakbij dus meer dan parkeerplaats genoeg.

Daarnaast wordt het marktplein ook onthard en vergroend. Zo zal er aansluiting gevonden worden bij de omliggende groenruimtes, zoals de dekenijtuin, Park Peeters en het Fonteinhof. Daarnaast wordt de kerk op een groene sokkel geplaatst, verwijzend naar de historische kerktuin en zullen genereuze groene wandelboulevards het groene karakter van de site
mee bepalen. De Markt wordt een park-plein waar je naast winkelen ook gewoon kan genieten.

Spelprikkels

Er komen zitgelegenheden in de groene ruimtes en er worden enkele spelprikkels voor kinderen voorzien. Een waterspiegel bepaalt het uitzicht van het voorplein aan de kerk. Op de marktdag of bij een ander evenement kan de waterspiegel uitgezet worden. Het vernieuwde plein zal nog steeds flexibel gebruikt kunnen worden. Zo kan de dinsdagmarkt ingepast worden in de nieuwe structuur, met een gelijkaardige bezetting als vandaag. Het voorplein voor de kerk zorgt voor een flexibele open ruimte voor activiteiten van diverse schaal. De kermis die er vandaag plaatsvindt, zal slechts gedeeltelijk of in een andere configuratie opgesteld moeten worden, mogelijk in combinatie met een locatie op de Zandberg.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP