Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Ziektesymptomen

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Contacteer de huisarts telefonisch.

Indien hij/zij van oordeel is dat het gezien je gezondheidstoestand raadzaam is om thuis te blijven, bezorgt hij/zij medicatievoorschrift en afwezigheidsattest digitaal.

Indien de arts vermoedt dat de situatie toch ernstig is, verwijst hij/zij je door naar de lokale wachtpost VEHAMED (Kroonveldlaan 40D, Dendermonde). Ga niet op eigen initiatief langs. Dit kan enkel na doorverwijzing van de arts.

Wie wordt er momenteel getest?

De staalafnames zijn op dit moment voorzien voor twee categorieën van personen:

  • Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelde geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.
  • Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van "mogelijk geval", en die koorts heeft.
Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?

Dit risico bestaat, maar is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. 

Het coronavirus overleeft in ideale omstandigheden gemiddeld  zo'n 3 uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels ...). Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel ...) kan het virus niet goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht. 

Vaccinaties

De stopzetting van vaccinaties op sommige plaatsen is van zeer tijdelijke aard. Deze worden zo snel mogelijk terug opgestart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP