Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Sport, cultuur en jeugdwerk

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020
 • Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit (wandelen, fietsen, lopen) met familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand 1,5 meter). Je eerst met de auto verplaatsen om te gaan wandelen of fietsen is niet toegestaan.
 • Watersporten zijn niet toegelaten.
 • Gocarts voor één of meerdere personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, ...) ... zijn verboden.
 • Sportieve en recreatieve kampen worden verboden.
 • Cafetaria’s van verenigingen worden gesloten.
 • Fitnesscentra zijn gesloten.

  Vanuit het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid, bereikte ons nog deze informatie:

 • Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt omwille van corona.

 • Verbod op laten plaatsvinden van alle publieke activiteiten ongeacht het deelnemersaantal en de doelgroep tot 3 april (in-en outdoor)
  - Alle culturele voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, infodagen immaterieel erfgoedevents (jaarmarkten, kermissen, processies, carnavalsoptochten, stoeten, ommegangen,…), …
  - Alle vormen van activiteiten van socio-culturele verenigingen en organisaties
  - Alle vormingsactiviteiten
  - Alle repetities en voorstellingen in culturele- en gemeenschapscentra, circustenten, bioscopen,…
  - Alle concerten, optredens voorstellingen van amateurkunstenorganisaties- en verenigingen.
 • Musea en erfgoedinstellingen sluiten voor alle publiek tot 3 april.
 • Wat betreft de interne werking van de (amateur)kunstenorganisaties/erfgoedorganisaties/sociaal-culturele organisaties, kunnen repetities van theatergezelschappen, orkesten, harmonieën, fanfares, koren,... niet doorgaan.
 • Bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen of overlegmomenten kunnen plaatsvinden als de noodzaak het vereist maar worden uitgesteld indien mogelijk. Als de vergadering moet doorgaan, blijft de deelnemersgroep beperkt, moet de vergaderruimte voldoende verlucht zijn en mogen de deelnemers niet te dicht bij elkaar zitten. Indien kwetsbare doelgroepen en risicogroepen betrokken zijn, worden deze bijeenkomsten opgeschort.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP