Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Sport, cultuur en jeugdwerk

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Sporten

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:


Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband: Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):
Deze activiteiten kunnen plaatsvinden
• maximum met 50 personen ;
• steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.


Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.


Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:
• 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
• 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).


Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:
• 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
• 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).


Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum vijftien personen (sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.

Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.


Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.


Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (bv. stadion) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden tot de bevoegde burgemeester.

Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur 's nachts en 6 uur 's morgens.


Cultuur en recreatie

Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor,…?
Deze lessen en repetities mogen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:

- in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
- steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter;
- met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
Voorstellingen met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de sociale distance maatregel van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voorstellingen met een zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de social distance maatregelen van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor professionele artiesten kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

 • Mogen amateuropnames plaatsvinden?

Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:
o in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
o met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 • Mag een conferentie georganiseerd worden?

Ja, maar met maximum twintig personen met respect voor de social distance maatregelen.
Bijeenkomsten in een professionele context worden niet beschouwd als conferenties en mogen dus plaatsvinden zelfs als er meer dan twintig personen aanwezig zijn, op voorwaarde dat de social distance maatregelen gerespecteerd worden.

 • Mogen wedstrijden met dieren, zoals duivensport en vinkenzetten, doorgaan?

Ja maar zonder publiek. Wedstrijden met zittend publiek mogen plaatsvinden vanaf 1 juli 2020 met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de social distance maatregelen van 1,5 meter tussen elke persoon.

 • Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?

Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.


Voor éénmalige voorstellingen in de publieke ruimte voor meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.


Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
• 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
• 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020).


Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren (theaters, concertzalen, …) toelaten om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het aantal personen voorzien hierboven in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient gericht te worden aan de bevoegde burgemeester.


Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.


Jeugd

 • Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

Nee, deze mogen hun activiteiten maar hernemen vanaf 1 juli 2020.

 • Zijn zomerkampen en speelpleinwerking toegestaan?

Ja deze activiteiten mogen georganiseerd worden onder voorbehoud van de toelating van de gemeentelijke overheid vanaf 1 juli 2020 voor één of meerdere groepen van maximum vijftig personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders. Deze groepen vormen tijdens het zomerkamp elk een afzonderlijke sociale bubbel. Alle activiteiten worden per sociale bubbel georganiseerd en de groepen worden niet samen gezet, behoudens in situaties waar een grotere groep toegestaan is.
Alle vormen van kampen zijn toegestaan (sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen).
Er is geen limiet op het aantal kampen waaraan een kind mag deelnemen.
De zomerkampen mogen georganiseerd worden tot maximum 150 kilometer van de Belgische grenzen onder voorbehoud dat het gastland dit niet verbiedt.
Voor het vervoer van en naar het kamp in een bus moet er één bubbel per bus behouden worden. De volledige capaciteit mag benut worden op voorwaarde dat de chauffeur beschermd wordt. De bus moet tijdens de rit voldoende verlucht worden en na gebruik ook volledig ontsmet worden. De kinderen en jongeren dienen zelf geen mondmasker te dragen.
Voor dubbeldekkers kan er per dek een bubbel vervoerd worden op voorwaarde dat de luchtstromen tussen beide niveaus gescheiden blijven. Er moet gewaakt worden dat de bubbels gescheiden blijven bij het in-en uitstappen. Indien er meer dan één bubbel (per dek) vervoerd wordt, gelden de algemene regels inzake busvervoer.
Specifiek voor de jeugdsector zijn er protocollen die goedgekeurd werden door de GEES. Meer informatie over de jeugdwerkregels voor de zomer 2020 vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels.

 • Mogen de activiteiten van jeugdbewegingen, STEM-academies, jeugdcentra en jeugdhuizen hervatten?

Ja, deze activiteiten zijn toegestaan zolang ze plaatsvinden met een groep van maximum twintig personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ouder dan 12 jaar.
Vanaf 1 juli kunnen deze activiteiten georganiseerd worden met een maximum van vijftig personen en onder dezelfde voorwaarden.
Jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen heropenen onder de hierboven beschreven voorwaarden voor (jeugd)activiteiten of desgevallend ook op basis van de regels met betrekking tot de horeca.


Het skatepark is enkel toegankelijk op afspraak. Reserveren kan telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur via het nummer 052 45 98 25.
Er wordt hierbij gewerkt met tijdssloten en per leeftijdscategorie. Skaten kan op maandag, woensdag, vrijdag en  zaterdag onder toezicht.

Maandag Woensdag en vrijdag zaterdag

+12 tot 18 jarigen

15.00 u. tot 17.30 u.

-12 jarigen

13.30 u. tot 15.00 u.

-12 jarigen

13.30 u. tot 15.00 u.

+18 jarigen

17.30 u. tot 20.00 u.

-18 jarigen

15.00 u. tot 17.30 u.

 
 

+18 jarigen

17.30 u. tot 20.00 u.

 

Ook speeltuigen zijn toegankelijk. Soccerpleintjes blijven dicht.


Vanuit het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid, bereikte ons nog deze informatie:

 • Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt omwille van corona.
 • Verbod op laten plaatsvinden van publieke activiteiten ongeacht het deelnemersaantal en de doelgroep (in-en outdoor)
  - Alle culturele voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, infodagen immaterieel erfgoedevents (jaarmarkten, kermissen, processies, carnavalsoptochten, stoeten, ommegangen …), …
  - Alle vormen van activiteiten van socio-culturele verenigingen en organisaties
  - Alle vormingsactiviteiten
  - Alle repetities en voorstellingen in culturele- en gemeenschapscentra, circustenten, bioscopen …
  - Alle concerten, optredens voorstellingen van amateurkunstenorganisaties- en verenigingen.
 • Wat betreft de interne werking van de (amateur)kunstenorganisaties/erfgoedorganisaties/sociaal-culturele organisaties, kunnen repetities van theatergezelschappen, orkesten, harmonieën, fanfares, koren ... niet doorgaan.
 • Bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen of overlegmomenten kunnen plaatsvinden als de noodzaak het vereist maar worden uitgesteld indien mogelijk. Als de vergadering moet doorgaan, blijft de deelnemersgroep beperkt, moet de vergaderruimte voldoende verlucht zijn en mogen de deelnemers niet te dicht bij elkaar zitten. Indien kwetsbare doelgroepen en risicogroepen betrokken zijn, worden deze bijeenkomsten opgeschort.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP