Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Sport en cultuur

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Sporten

Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:
Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):
Deze activiteiten kunnen plaatsvinden
• maximum met 50 personen ;
• steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities
Competities mogen plaatsvinden.
Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:
• 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
• 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.
Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:
• 100 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt;
• 200 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt.

Langs de rest van het parcours op de openbare weg, mogen de toeschouwers zich met maximum tien personen (volgens de regels van de sociale bubbel) groeperen, behalve wanneer er georganiseerde initiatieven plaatsvinden (bijvoorbeeld VIP tenten), deze vallen onder de evenementenregeling.
Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist volgens bovenstaande modaliteiten.
Wedstrijden die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals stadions, sportterreinen, sporthallen,… kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol en zijn dus niet onderworpen aan een voorafgaande toestemming.
Er mogen geen sportwedstrijden plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

Mag ik zwemmen?
De publiek toegankelijke binnen- en buitenzwembaden zijn geopend en moeten de geldende protocollen naleven. De zwembaden zijn verplicht om de gegevens van de bezoekers te registreren met het oog op de contact tracing.


Cultuur en recreatie

Zijn gegidste bezoeken toegestaan?
Ja, deze zijn toegestaan maar enkel voor een groep van maximaal vijftig personen en volgens de gepaste social distancing maatregelen.


Zijn pretparken open?
Ja, deze mogen hun activiteiten hernemen volgens het geldende protocol.


Mag ik repeteren met mijn amateurtoneelgezelschap, -dansgroep, -orkest, -koor …?
Bepaalde lessen en repetities mogen plaatsvinden, maar soms onder voorwaarden. Deze voorwaarden worden bepaald in de protocollen van de bevoegde minister.
• Voor de Vlaamse Gemeenschap: https://cjsm.be/informatie-covid-19
• Voor de Franse Gemeenschap: http://www.culture.be/index.php?id=17847
• Voor de Duitstalige Gemeenschap: http://www.ostbelgienlive.be/ExitStrategieKultur

Deze activiteiten die plaatsvinden in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging moeten steeds:
• in de aanwezigheid zijn van een meerderjarige toezichter;
• met een groep van maximum vijftig personen zijn.
Voor professionele artiesten (beroepsdansers, beroepsacteurs, …) kunnen andere regels gelden. Voorwaarde is dan wel dat er op het niveau van het individu een risicoanalyse en plan van aanpak is opgesteld. Op basis hiervan kan men dan bekijken of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en kan men de nodige maatregelen treffen om alles op een zo veilig mogelijke wijze te organiseren.

Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.

Voor éénmalige voorstellingen op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.

Voor al deze evenementen geldt een capaciteitslimiet van:
• 100 personen binnen;
• 200 personen buiten.

Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in bioscopen, theater- en concertzalen. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Het verplicht dragen van een mondmasker geldt niet voor artiesten op het podium.
In deze locaties mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken. Indien de consumptie plaatsvindt in een horecazaak, zijn de horecaregels (hierboven beschreven) van toepassing.
In de niet publiek toegankelijke delen van de bioscopen, theater- en concertzalen is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Mogen amateuropnames plaatsvinden?
Deze opnames mogen plaatsvinden op voorwaarde dat dit gebeurt:
o in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
o met een groep van maximum vijftig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Mogen algemene vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen plaatsvinden?
Ja, deze worden beschouwd als georganiseerde activiteiten van clubs en verenigingen en deze mogen dus plaatsvinden met een maximum van 50 personen rekening houdend met de social distancing maatregelen.


Evenementen

Evenementen in Zele zijn per burgemeestersbesluit afgelast tot eind september.


 • Sportieve evenementen die een subsidie gekregen hebben via Sport Vlaanderen zullen 100% van hun subsidie uitgekeerd krijgen, ook als het evenement afgeschaft wordt omwille van corona.
 • Verbod op laten plaatsvinden van publieke activiteiten ongeacht het deelnemersaantal en de doelgroep (in-en outdoor)
  - Alle culturele voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, presentaties, infodagen immaterieel erfgoedevents (jaarmarkten, kermissen, processies, carnavalsoptochten, stoeten, ommegangen …), …
  - Alle vormen van activiteiten van socio-culturele verenigingen en organisaties
  - Alle vormingsactiviteiten
  - Alle repetities en voorstellingen in culturele- en gemeenschapscentra, circustenten, bioscopen …
  - Alle concerten, optredens voorstellingen van amateurkunstenorganisaties- en verenigingen.
 • Wat betreft de interne werking van de (amateur)kunstenorganisaties/erfgoedorganisaties/sociaal-culturele organisaties, kunnen repetities van theatergezelschappen, orkesten, harmonieën, fanfares, koren ... niet doorgaan.
 • Bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen of overlegmomenten kunnen plaatsvinden als de noodzaak het vereist maar worden uitgesteld indien mogelijk. Als de vergadering moet doorgaan, blijft de deelnemersgroep beperkt, moet de vergaderruimte voldoende verlucht zijn en mogen de deelnemers niet te dicht bij elkaar zitten. Indien kwetsbare doelgroepen en risicogroepen betrokken zijn, worden deze bijeenkomsten opgeschort.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP