Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Mondmaskers

Gepubliceerd op  ma 20 apr 2020
Mondmaskers zijn verplicht bij overheidsdiensten, op (rommel)markten, in winkels, op het recyclagepark ... en op plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan gehouden worden. Zorg dat je altijd een mondmasker bij je hebt!

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Het bedekken van mond en neus is belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker, een alternatief beschermingsmiddel (sjaal of bandana) of indien dit redenen niet mogelijk is, een gelaatsscherm ook toegestaan.

Dit is verplicht, voor personen vanaf 12 jaar:
• op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of
een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een
openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover
enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of
zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
• Op markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten en kermissen voor de markt- en kermiskramers en de bezoekers;
• voor contactberoepen en hun klanten. Het masker van de klant mag alleen worden verwijderd
door de klant voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
• voor het zaalpersoneel in de horeca;
• voor het keukenpersoneel in de horeca;
• voor klanten van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel zitten;
• In winkels en winkelcentra;
• In winkelstraten en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald
door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen
preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
• In bioscopen, theater-, concert-, en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en
bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken;
• In casino’s en speelautomatenhallen;
• In de publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
• bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken, de collectieve uitoefening van de
eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van
activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
• Evenementen;
• Betogingen.

Het dragen van een mondmasker is sterk aangeraden in andere situaties.
Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes
voldoende worden verlucht;
3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf
4) De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden, voor
kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de
veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
5) Elk huishouden mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten in het kader van
privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke
plaatsen. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Het is een
individuele verantwoordelijkheid om de regels van de sociale bubbel te respecteren;
6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet
meegerekend).


Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor meer informatie over stoffen mondmaskers kan je hier terecht.

Zeelse mondmaskers

De bedeling van Zeelse mondmaskers ging door in de week van 29 mei. Indien je geen maskers hebt ontvangen, stuur dan een mailtje naar coronavirus@zele.be of bel 052 45 70 00.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP