Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Markten en foren

Gepubliceerd op  za 31 okt 2020

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen, al dan niet georganiseerd door professionelen, kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Tijdens alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bezoekers. Wanneer een lokale overheid een markt toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast. Er worden tijdig passende preventieve maatregelen genomen, zoals aanbevolen in de Algemene gids voor de heropening van winkels om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan", die beschikbaar is op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Elke markt of kermis moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. In volgende situaties is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof verplicht voor de markt- en kermiskramers, hun personeel en hun klanten:
a. wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen;
b. indien zo bepaald door de lokale overheid, en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
c. in elk geval op markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen die meer dan 5000 personen op eenzelfde moment ontvangen;
2. de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun personeel en hun klanten;
3. de markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de horecaregels ;
4. wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis een bezoekersaantal van meer dan 5000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis;
5. de uitbater ziet erop toe dat in de attractie de van toepassing zijn de social distancing gerespecteerd wordt tussen de verschillende gezelschappen;
6. de geldende regels met betrekking tot de sanitaire maatregelen, zoals het desinfecteren van de handen voor de attractie, het dragen van het mondmasker en de social distancing worden door middel van affiches in de stand of attractie in herinnering gebracht.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP