Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Horeca

Gepubliceerd op  ma 22 nov 2021
Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten, geldt er geen beperking meer van de openings- en sluitingsuren.

Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen:

  • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
  • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater zorgt voor een goede verluchting;
  • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
  • het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de klanten, wanneer ze niet aan tafel of aan de toog neerzitten.

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op horeca-activiteiten bij dienstverlening aan huis en bij private bijeenkomsten.

In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden van de horecasector, met inbegrip van de danscafés, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden ge├»nstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien. Er dient minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn in elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd en waar wordt gerookt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, dient de uitbater te beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm overschreden wordt, wordt de uitbater aanbevolen om bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

De toegang tot de horeca-inrichtingen dient te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 m.b.t. het COVID Safe Ticket op basis van het decreet dat of de ordonnantie die in dat verband werd aangenomen.

Voor meer details, zijn de horecaprotocollen beschikbaar op info-coronavirus.be:
- maatregelen voor de horecasector
- buitenprotocol horeca

Bovendien blijft het collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het individueel gebruik met een individueel mondstuk is toegelaten.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP