Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Handelaars

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Algemeen

Alle ondernemingen en verenigingen moeten de nodige maatregelen treffen om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de toepasselijke generieke gidsen om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan, die beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie en FOD Werkgelegenheid.


Alle ondernemingen en verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten mogen openen voor het publiek, met uitzondering van
• discotheken en dancings (heropening ten vroegste voorzien op 1 september 2020);
• Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

“Vanaf zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:
- in winkels en winkelcentra;
- in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk aanbevolen in andere situaties.
Mensen die de verplichting tot het dragen van een mondmasker in de beschreven omstandigheden niet respecteren, riskeren een strafrechtelijke sanctie zoals voorzien in het Ministerieel Besluit. Het Ministerieel Besluit zal ook de mogelijke sluiting voorzien van zaken die de regels herhaaldelijk overtreden.
Ter herinnering : mondmaskers zijn nooit verplicht voor kinderen jonger dan twaalf. Er zijn bijzondere bepalingen voor mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen.
Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal de beslissingen van het Overlegcomité valideren.”
(bron website premier Sophie Wilmès)

Ondernemingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten (met inbegrip van contactberoepen)

Deze ondernemingen mogen hun activiteiten hernemen volgens de minimale algemene regels, zoals vervat in de drie gidsen, eventueel aangevuld met regels van het sectorprotocol dat op hen van toepassing is en dat op de website van de voor hen bevoegde overheidsdienst gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol volgen zij de algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd werden.


Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verschaffen een passende opleiding.


Voor winkelcentra gelden enkele specifieke modaliteiten:
• Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten voor een periode die niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk is;
• Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking gesteld aan de in-en uitgang;
• De afstand voor het behoud van 1,5 meter wordt aangegeven aan de hand van markeringen op de grond en/of signalisaties.
De regels voorzien voor de winkels zijn ook van toepassing voor winkels gelegen in een winkelcentrum.

Klanten

Het is sterk aanbevolen aan elke klant om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkels indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

Contactberoepen (massage- & schoonheidssalons, voetverzorgers, nagelsalons, kappers, tatoeage-en piercingsalons)

Deze ondernemingen mogen open zijn. De volgende modaliteiten van toepassing:

  • 1 klant per 10m², met uitzondering van winkels met een oppervlakte kleiner dan 20m². Voor deze zaken is het wel mogelijk om 2 klanten te ontvangen mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.
  • De ontvangst mag enkel op afspraak plaatsvinden voor de duur die strikt noodzakelijk is.
  • Klanten wachten buiten de vestiging en mogen de wachtruimtes niet gebruiken.
  • De toiletten (tenzij in geval van nood) zijn voor klanten niet toegankelijk.
  • Er worden geen drankjes of snacks geserveerd.
  • Er dient een afstand van 1,5 meter tussen elke werkpost te worden bewaard.
  • De dienstverlener neemt de gepaste hygiënemaatregelen om zijn handen, de gebruikte werkinstrumenten en zijn werkstation te desinfecteren tussen elke klant.
  • Het dragen van mondmaskers of elk alternatief in stof in de vestiging door het personeel en de consumenten is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het masker van de klant mag alleen door de klant worden verwijderd voor een specifieke gelaatsbehandeling en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze behandeling.
  • Handgel is verkrijgbaar bij de ingang  en op verschillende plaatsen in de vestiging.

Kapsalons kunnen in principe maar 1 klant per 10 m² ontvangen. Omdat kappers hun dienstverlening in verschillende stappen organiseren (bv. haar kleuren, permanent), gedurende dewelke de klanten elk over een individuele plaats beschikken kan er een zekere flexibiliteit worden geboden aan de kappers met betrekking tot het toegelaten aantal klanten in functie van de oppervlakte van het salon. Om van deze regel af te wijken moeten de werkstations onderling afgescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief.

Nachtwinkels

Nachtwinkels kunnen vanaf het openingsuur tot 22 uur open blijven. Ook de wekelijkse rustdag moet gerespecteerd worden. De regels van social distancing moeten gevolgd worden.

Contactloos betalen

De transactionele limiet voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode wordt in België opgetrokken van 25 naar 50 euro per kaartbetaling: consumenten moeten pincode pas intikken bij een betaling van meer dan 50 euro.


Vanuit het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid, bereikte ons nog deze informatie:

Net als bij hinder door openbare werken, wordt een premie voorzien voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomenverlies lijden deels kunnen compenseren.

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiten bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP