Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Erediensten, huwelijken en begrafenissen

Gepubliceerd op  za 31 okt 2020

De gebouwen voor de erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening blijven open.

Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:
- burgerlijke huwelijken;
- begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
- de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

Welke regels zijn er van toepassing op een individueel bezoek aan een gebedsplaats?
De gebedsplaatsen mogen geopend blijven voor individueel bezoek, maar op strikte voorwaarde zoals bepaald in artikel 8 van het ministerieel besluit dat samenscholingen moeten worden vermeden, dit wil zeggen maximum vier personen uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP