Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Bouw

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Bouwactiviteiten buitenshuis mogen plaatsvinden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Dit geldt ook voor werken binnenshuis in niet-bewoonde gebouwen en woningen. Werken binnenshuis mogen enkel uitgevoerd worden bij hoogdringendheid, in het kader van veiligheid, hygiëne en welzijn (loodgieter, herstellingen ...).

Handelaars in bouwmaterialen mogen enkel hun professionele klanten blijven bevoorraden met respect voor de regel van 1 klant per 10 m2. Particulieren kunnen bij e-commerce handelaars kopen.

Omgevingsvergunning

Omwille van de coronacrisis heeft op 24 maart de Vlaamse Regering een Noodbesluit m.b.t. omgevingsvergunningen uitgevaardigd.

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). Dit geldt voor beslissingen die genomen worden vanaf 24 maart.

Meer info vind je op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP