Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: Bedrijven

Gepubliceerd op  vr 13 mrt 2020

Telewerk

Telewerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle functies waarvoor het mogelijk is dit te organiseren.

Voor de functies waar telewerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een sociale afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, riskeren deze bedrijven boetes bij een eerste inbreuk en in het geval van recidive in het niet in acht nemen van de social distancing maatregelen moeten zij sluiten.

E-commerce

Onder e-commerce wordt levering aan huis (komen niet binnen) en afhaling aan officiële afhaalpunten verstaan. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur. Een bestelling afhalen in de winkel is niet toegelaten.

Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestelling niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Carpool

Zoals bij taxi's mag er slechts 1 persoon meerijden. Het gezin mag in 1 auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten.

Deelauto's, deelsteps en deelfietsen

Deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg dus niet verboden behalve voor recreatief gebruik. Gocarts voor één of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.


Vanuit het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid, bereikte ons nog deze informatie:

  • Er wordt niet gevraagd het werk stil te leggen, wel om het werk te organiseren met inachtneming van de sociale distancing (1,5 meter afstand). Bedrijven moeten telewerk organiseren voor alle functies waarvoor dit mogelijk is. Vergaderingen gaan enkel door indien ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, niet teveel mensen in kleine ruimte, afstand houden …).
  • Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.
  • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
  • Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan.
  • Daarmee kunnen al 1000 leningen van 100.000 euro gewaarborgd worden die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.
  • Ondernemingen die het ten gevolge van de crisis moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
  • De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen later uitgestuurd worden. Dit betekent dat ongeveer 1 miljard aan belastingen pas in het najaar worden geïnd om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen. Vanaf de maand september worden de aanslagbiljetten OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen.
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP