Gemeente Gemeente Zele

Maatregelen coronavirus: horeca

Gepubliceerd op  ma 08 jun 2020
Vanaf 8 juni mogen horecazaken terug klanten ontvangen in de zaak, mits het volgen van een aantal voorwaarden. We sommen de belangrijkste hier alvast op.

Elke klant van een horecazaak is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.


Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens volgens de volgende voorwaarden:


  • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter ;
  • een maximum van tien personen per tafel is toegestaan (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend) zolang de sociale bubbel wordt gerespecteerd. Het is een individuele verantwoordelijkheid van de klant om de sociale bubbel te respecteren;
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
  • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
  • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
  • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
  • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering;
  • De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het protocol voor de sector wordt beschreven (https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige).
De discotheken en dancings blijven daarentegen gesloten.

Meer info

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/gids-voor-een-veilige
https://heropstarthoreca.be/

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP