Gemeente Gemeente Zele

Maak Zele een stukje groener met ... een geveltuin

Gepubliceerd op  vr 21 aug 2020
We willen Zele de komende jaren heel wat groener maken. Zo gaven we reeds het startschot voor de opmaak van een bomenplan en plannen we de aanleg van ons eerste voedselbos. Niet alleen bomen, maar ook geveltuinen zorgen voor een stukje natuur. Ze fleuren de buurt helemaal op én nemen fijn stof op.


Voorwaarden

 • Loodrecht op de gevel gemeten, mag het geveltuintje maximum 30 cm breed zijn, tot op een hoogte van 3 meter.
 • Boven de hoogte van 3 meter mag het geveltuintje verbreden tot 60 cm.
 • Klimhulp mag maximum 20 cm uitsteken van de gevel.
 • De beplanting blijft minimum 30 cm verwijderd van scheiding met buren.
 • Vrije doorgang op het voetpad: minimum 1,20 m.
 • Afboording geveltuin: 2 – 10 cm boven het voetpad.
 • Maximale breedte van de plantzone (incl. afboording), gemeten loodrecht op de gevel: 30 cm.
 • Worden niet toegelaten: woekerende klimplanten, giftige planten of planten met doornen.
 • Alle openbare signalisatie moet zichtbaar en bereikbaar blijven.
 • De geveltuin mag geen hinder of gevaar opleveren voor voetgangers, fietsers of het verkeer.
 • De aanvrager/bewoner staat in voor het regelmatig onderhoud van de geveltuin.
 • Let op met mogelijke aanwezigheid van leidingen en kabels, zowel ondergronds als bovengronds.
 • Alle schade aan het openbaar domein, nutsvoorzieningen en aan derden, veroorzaakt door de aanleg van gevelgroen of –tuin is ten laste van de aanvrager/eigenaar van de geveltuin.


Hoe aanvragen?

Stuur een mail naar milieu@zele.be of een brief naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 50, 9240 Zele. Vermeld daarin duidelijk het adres van de woning, voeg een foto van je gevel met aanduiding van de plaats van de aanplant toe en vermeld welke soort beplanting je wilt voorzien. Bij goedkeuring van de aanvraag en het moment van realisatie neemt de aanvrager contact met Team Infrastructuur en Mobiliteit van de gemeente dat zal instaan voor het verwijderen van de tegels of een andere verharding uit het voetpad. Hiervoor worden geen kosten aangerekend.

Meer info

Team Omgeving | 052 45 98 44 | milieu@zele.be

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP