Gemeente Gemeente Zele

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Gepubliceerd op  ma 05 aug 2019
De Provincie werkt aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen in 2050. Een nieuw, toekomstgericht ruimtelijk beleid komt er niet zomaar. Er wordt een lange procedure gevolgd zodat de juiste beslissingen worden genomen.

 

Eerste stap: kernnota

Een eerste stap heeft de Provincie al bereikt in 2016. De kernnota Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 is het resultaat van een eerste denkoefening. Die kernnota beschrijft de strategische visie waar de Provincie naar streeft op lange termijn.

De bouwstenen van de kernnota zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Kwaliteit en comfort
 • Klimaatgezondheid
 • Identiteit en authenticiteit
 • Autonomie robuustheid
 • Welvaart
 • Rechtvaardigheid
 • Sociale cohesie en inclusie

 

Geef je mening over de conceptnota

De Provincie heeft een conceptnota opgemaakt. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen. Tijdens de publieke raadpleging van de conceptnota kan je jouw opmerkingen of bezwaren indienen. De raadpleging loopt van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019.

 

Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

- Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

- In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

- Op het gemeentehuis van jouw gemeente

 

Tijdens de periode van de raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be

3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Participatiemoment op 8 oktober 2019

Wil je graag jouw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts? Kom dan langs op het participatiemoment dat we organiseren op dinsdag 8 oktober in Gent. Zet de datum alvast in jouw agenda en hou onze website in de gaten. Vanaf midden september kan je inschrijven op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

 

Procedure

Om het nieuw Beleidsplan Ruimte op te maken, doorlopen we enkele fases:
 1. Opmaak conceptnota: februari tot mei 2019
 2. Raadpleging publiek en adviesvraag over conceptnota
 3. Voorontwerp beleidsplan
 4. Voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan
 5. Openbaar onderzoek
 6. Definitieve vaststelling

Milieueffecten

Om de effecten van het nieuw Beleidsplan Ruimte op het milieu te onderzoeken, maken we een milieueffectenrapportage op. Daarbij kan je jouw mening delen tijdens twee momenten:
 1. de kennisgeving van de milieueffectenrapportage
 2. het openbaar onderzoek van de milieueffectenrapportage

Nuttige links

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP