Gemeente Gemeente Zele

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft als opdracht om samen na te denken over het kinderopvangbeleid in Zele en adviezen te formuleren voor het lokaal bestuur. Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: de kinderopvang (gezins- en groepsopvang), de buitenschoolse opvang, de scholen, het lokaal bestuur, ROTZ – Huis van het Kind Zele, de vrijetijdsdiensten en andere geïnteresseerden. Het lokaal overleg wil ook gezinnen informeren over diverse opvangmogelijkheden binnen de gemeente.

Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen.

Samenstelling 

  • 't Bavetje
  • Helan Kinderopvang
  • 't Pardotje
  • vzw OKO&ZO
  • I-Mens
  • Ferm Kinderopvang
  • Agentschap Opgroeien
  • Vertegenwoordiging van ouders
  • ROTZ - Huis van het Kind
  • Schepen van Kinderopvang

Meer info

Voorzitter: Dirk Van de Vyver
0475 77 53 63
dvandevyver@gmail.com

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP