Gemeente Gemeente Zele

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft als opdracht om samen na te denken over het kinderopvangbeleid in Zele en adviezen te formuleren voor het lokaal bestuur. Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: de kinderopvang (gezins- en groepsopvang), de buitenschoolse opvang, de scholen, het lokaal bestuur, ROTZ – Huis van het Kind Zele, de vrijetijdsdiensten en andere geĂ¯nteresseerden. Het lokaal overleg wil ook gezinnen informeren over diverse opvangmogelijkheden binnen de gemeente.

Het LOK komt minstens tweemaal per jaar samen.

Contact

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP