Gemeente Gemeente Zele

Logo en huisstijl

De Gemeente Zele beschikt sinds 1 maart 2016 over een eigen logo en bijhorende huisstijl. Deze passen volledig in de communicatiestrategie van de gemeente, waarin heldere en transparante communicatie centraal staan. Het logo is het visueel uithangbord en straalt de dynamiek en de positieve toekomstvisie van onze gemeente uit. Het geheel maakt deel uit van de citymarketing: het logo en de huisstijl als visitekaartje om Zele tot bij een groot publiek bekend te maken.  

 

Visuele identiteit

De huisstijl is de visuele identiteit van de gemeente die bestaat uit meer dan een logo alleen. Een huisstijl omvat alle kenmerken die in de communicatie gebruikt worden zoals logo, kleurgebruik, lettertype enzovoort. Maar ook de manier van communiceren en de taalstijl die we hanteren behoren tot de huisstijl. Met de huisstijl trekken we de kaart van herkenning en erkenning, een uniforme en transparante manier van communiceren met onze burgers. Dit wordt ook verder doorgetrokken in alle communicatiekanalen zoals bijvoorbeeld de website, waar we meer dan ooit inzetten op heldere communicatie en gebruiksvriendelijkheid. 

 

Missie en visie

Zele is een open, gastvrije plek waar iedereen de ruimte krijgt. De levendige kern wordt omgeven door de rust van de groene Schelde- en Durmeboorden. Het is ook een makkelijk te bereiken economisch knooppunt waar het handelsverkeer floreert.

Zele komt op haar bewoners en bezoekers over als een dynamische en sprankelende gemeente die mensen, handel en natuur verenigt. 

Deze missie en visie worden vormen de identiteit van de Gemeente Zele en worden vertaald naar een hedendaags logo dat uitstraalt waarvoor onze gemeente staat en wat we willen uitstralen bij onze doelgroepen (inwoners, bezoekers, ondernemers, ...). 

 

Waarom een gemeentelijk logo?

De gemeente Zele had tot nu toe geen logo, enkel een wapenschild. Het wapenschild, dat de historische kernwaarden prachtig weergeeft, zal wel degelijk blijven bestaan (bv. op trouwboekjes, als stempel op officiële brieven, op straatnaamborden, ...). Het gemeentelijk logo zal vorm en kleur geven aan het verhaal van Zele van gisteren, vandaag én morgen.

Met het logo als onderdeel van haar citymarketing, kan Zele de positieve dynamiek tot bij een groot publiek bekend maken en kan de gemeente haar uitgaande communicatie op een professionele en herkenbare manier organiseren.

 

Zele als sterk merk

Met de baseline 'Zele voluit', een hedendaags logo en een frisse huisstijl wil Zele zich verder profileren als een 'sterk merk' met een positief imago. Die positieve dynamiek maakt deel uit van de citymarketing en kan zowel bedrijven als ondernemers en handelaars kan aantrekken, maar ook bijvoorbeeld nieuwe inwoners en jonge gezinnen kan bewegen om in onze gemeente te komen wonen. Met andere woorden: het logo en de nieuwe huisstijl zijn slechts één onderdeel in een groter plan om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk op de kaart te zetten en de lokale troeven uit te spelen. 

 

Waarvoor staat het logo?

Het logo verwijst naar de Zelenaars die onze gemeente maken tot wat ze is. Elk uitroepteken stelt een mens voor, want het zijn de inwoners van Zele die onze gemeente tot een bruisend geheel maken. Alle Zelenaars staan opgesteld rond de Z, de open kern waar iedereen welkom is. Het logo straalt levendigheid en uitbundigheid uit binnen een bloeiende en gastvrije gemeente. 

De warmrode kleuren in het logo verwijzen naar de energie en het bruisende karakter van de gemeentekern, terwijl de zachtgroene kleuraccenten verwijzen naar de rustige leefomgeving van de groene boorden. De verschillende rode tinten zijn een knipoog naar de diversiteit onder onze bevolking, de talrijke initiatieven van onze burgers, het verenigingsleven, de feestelijke bijeenkomsten van wijkcomités, de verschillende ondernemingen en handelaars, de woongelegenheden, het onderwijs, ... en de enthousiaste inzet van de talloze vrijwilligers.

 

Baseline 'Zele voluit'

De slogan die bij het logo hoort luidt 'Zele voluit' en staat voor: volledig, ongeremd, zonder dat er iets ontbreekt en met iedereen erbij betrokken.

 

Logo gekozen door de Zelenaars

Alle Zelenaars kregen de kans om hun stem uit te brengen op één van de drie voorgestelde logo's. Van de drie logo‘s werd de meest expliciete en uitbundige vertolking verkozen. Het weerspiegelt de dynamiek die door de gemeente waait: het verwijst namelijk heel duidelijk naar de mensen die de gemeente maken tot wat ze is. 

Het logo en de huisstijl werden ontworpen door het Zeelse bureau Creative Brainwave.

 

Gebruik gemeentelijk logo

Wil je het gemeentelijk logo gebruiken? Dan moet je hiervoor eerst toestemming vragen aan de Dienst Communicatie (Markt 50 of communicatie@zele.be). Houd daarvoor zeker rekening met de richtlijnen voor het gebruik van het logo die je onderaan deze pagina kan downloaden.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP