Gemeente Gemeente Zele

Logo voor De Klodde

Gepubliceerd op  di 22 dec 2020
Sporthal De Klodde is al een tijd in gebruik. Een officieel inhuldigingsmoment is er door corona nog niet gekomen. Maar dat betekent niet dat de site niet springlevend zou zijn en dat er geen acties worden ondernomen om de site niet verder te ontwikkelen.


De plannen om de omgeving van De Klodde en De Wiek herin te richten zijn overigens zo goed als klaar. Je leest er meer over in een volgende editie.

Vorig jaar werd uit meer dan 200 inzendingen de naam De Klodde gekozen voor de sport- en jeugdinfrastructuur op de Zandberg. Een logo kon niet achterwege blijven. Het groen uit het gemeentelijk logo is prominent aanwezig, verwijzend naar de groene omgeving rond de sporthal die later nog meer vorm zal krijgen. De ‘K’ van Klodde staat centraal en toont een mens in beweging. De vijf lijnen verwijzen naar de vijf olympische ringen maar refereren tegelijk naar de vele lijnen op de sportvloer die de speelterreinen afbakenen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP