Gemeente Gemeente Zele

Laatste wilsbeschikking

Je kan, indien je dit wenst, een verklaring afleggen over de manier waarop je na het overlijden begraven wilt worden.

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van wat er met jouw lichaam gebeurt na jouw overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in een laatste wilsbeschikking bij het Team Burgerschap - Burgerlijke Stand.

In de laatste wilsbeschikking kan je bepalen:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
  • of je een uitvaartcontract hebt. Dit zal in jouw verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO).

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Iedereen kan een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid indienen bij de medewerker van de Burgerlijke Stand. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking opstellen?

  • Je vult het online invulformulier in en ondertekent het met jouw elektronische handtekening.
  • Je vult het online invulformulier in, drukt het af, ondertekent het en brengt het binnen bij Team Burgerschap - Burgerlijke Stand.

Online invulformulier

De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee of het wordt je opgestuurd.

Prijs

Gratis.

Uitzonderingen

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt nadat ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Je kan steeds een wijziging aanbrengen aan jouw laatste wilsbeschikking door een nieuwe aanvraag in te dienen bij Team Burgerschap - Burgerlijke Stand. Wanneer je de verklaring wijzigt, behoudt de medewerker van de Burgerlijke Stand enkel de recentste vermelding.

Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Wat meebrengen?

  • je identiteitskaart
  • je verklaring over de laatste wilsbeschikking, ingevuld en ondertekend

Meer info

Indien je al een verklaring laatste wilsbeschikking liet registreren, kan je hiervan op de volgende manieren een attest verkrijgen:

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP