Gemeente Gemeente Zele

Klimaatplan Zele

Gepubliceerd op  ma 03 mei 2021
Op de gemeenteraad werd het Zeelse klimaatplan goedgekeurd. Met dat plan wil de gemeente de Zeelse CO²-uitstoot met minstens 40 % doen dalen. Daarnaast wil het gemeentebestuur de gevolgen van de klimaatopwarming milderen door aanpassingen aan de eigen infrastructuur en die van de Zelenaars.


"We kunnen het een historisch moment noemen", zegt Thomas Bauwens, schepen van klimaat. "De klimaatproblematiek is een probleem dat we samen moeten aanpakken, over partijgrenzen en legislaturen heen. De effecten van klimaatopwarming hebben zodanig negatieve gevolgen voor onze leefwereld dat we, willen ze minstens proberen milderen, aan één zeel moeten trekken."

"Het is niet dat we tot nu toe niets deden", gaat Thomas Bauwens verder. "We proberen de principes die in het plan zijn opgenomen nu al toe te passen op onze nieuwe projecten. Denk maar aan het ontwerp voor de Lange Akker en de omgevingsaanleg rond De Wiek en De Klodde. Of het vergroenen van ons wagenpark en de extra zonnepanelen op De Klodde. Het plan stelt ons in staat om op een nog meer gestructureerde manier aan de slag te gaan en biedt concrete oplossingen in plaats van enkel onheilspellende boodschappen. We willen de problematiek op een positieve en constructieve manier aanpakken."

Zonnepanelen
Eén deel van het plan (het mitigatieplan) focust op de daling van de Zeelse CO²-uitstoot met minstens 40%. "Dat moeten we realiseren door enerzijds minder energie te verbruiken, door beter te isoleren, Zelenaars bewust te maken van hun energieverbruik, de fiets te stimuleren voor korte verplaatsingen anderzijds door het opwekken van hernieuwbare energie. We hebben al 12 windmolens op ons grondgebied, maar ook zonnepanelen blijven een belangrijke bron van energieproductie. Ondanks de negatieve berichtgeving blijven zonnepanelen een zeer interessante investering waar je op termijn winst uit haalt. Alleen zal dat nu, door het afschaffen van de terugdraaiende teller, iets langer duren."

Opwarming
Het tweede deel van het klimaatplan focust zich vooral op het aanpassen van de Zeelse infrastructuur aan de gevolgen van het opwarmen van de aarde. "In Zele krijgen we te maken met zeer warme zomers, lange perioden van droogte en meer noodweer. Om ons nu en in de toekomst beter te kunnen wapenen tegen die natuurfenomenen, zullen we onze infrastructuur moeten aanpassen. De belangrijkste principes daarbij zijn het ontharden van verharde oppervlakten zodat regenwater sneller kan infiltreren in de grond en de omgeving op een warme zomerdag minder snel opwarmt en sneller afkoelt. Daarnaast zullen we inzetten op meer groen en meer water. Water en groen zorgen voor verkoeling bij warm weer - gemiddeld is het in een groene buurt 4 à 5° C minder warm dan in een verharde buurt", zegt Bauwens.

"Ik ben ervan overtuigd dat we deze zeer ambitieuze uitdaging samen, politiek en Zelenaars, kunnen verwezenlijken", besluit schepen Bauwens.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP