Gemeente Gemeente Zele

Klachten

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een burger of medewerker ontevreden is over een handeling of prestatie die door de gemeente, haar diensten en instellingen werd uitgevoerd. Anonieme klachten vallen buiten de klachtenprocedure.

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, een bezwaar of een petitie zijn geen klachten.

Hoe dien je een klacht in?

Klachten kunnen ingediend worden via secretariaat@zele.be of per brief naar Gemeentebestuur Zele, Markt 50, 9240 Zele.

Hoe verloopt het verder met je klacht? 

  • De klachtencoördinator registreert jouw klacht en onderzoekt of de klacht ontvankelijk is. Binnen vijf werkdagen ontvang je een ontvangstbewijs.
  • Er wordt een ambtenaar aangeduid die jouw klacht verder zal behandelen en onderzoeken.
  • Binnen 20 werkdagen wordt jouw klacht afgehandeld en ontvang je een antwoord. 

Een klacht bij het OCMW?

De procedure kan je hier terugvinden.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP