Gemeente Gemeente Zele

Kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied werd in de aanloop naar het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (2005) gedefinieerd als de Markt en de Cesar Meeusstraat, met daarbij aansluitend enkele ‘aanloopstraten’.

Van oudsher was de as vanaf het Julie Billiartplein tot aan de Markt een winkelas, door de uitgestrektheid van dit winkelgebied .

Met de herinrichting van de Cesar Meeusstraat en de Oudburgstraat (aanloopstraat) gaf het gemeentebestuur een impuls naar meer kernversterking. De Cesar Meeusstraat, dichtst bij de Markt, is een straat met nagenoeg uitsluitend winkels. Ook in de Oudburgstraat en in de Kouterstraat vind je nog heel wat winkels. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe projecten met winkelinrichtingen ten oosten van de Markt. Het gemeenschapscentrum ‘De Wiek’ op het Zandbergplein verhoogt de aantrekkingskracht van deze omgeving en veroorzaakt een verschuiving van het zwaartepunt. Om dit te kaderen in een groter geheel werd een project ‘Groene Stroom’ opgestart.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP