Gemeente Gemeente Zele

Wat zijn de kenmerken van radicalisering?

Proces

Radicalisering is een mentale toestand die zich ontwikkelt doorheen de tijd. Deze ontwikkeling verloopt doorgaans traag maar kan ook op een relatief korte tijd plaatsvinden. Waarom radicalisering op verschillende snelheden ontwikkelt, is niet te verklaren vanuit één reden. Radicalisering is een ontwikkeling afhankelijk van de context waarin het zich ontwikkelt.

 

Verandering

Het proces van radicalisering brengt een verandering van denken en handelen met zich mee. Dit betekent dat een geradicaliseerd persoon zich anders zal gedragen vergeleken met het gedrag dat hij/zij had vóór het radicaliseringsproces. Verandering kan dus het best opgemerkt worden door de directe omgeving van de persoon.

Verandering is niet alleen uiterlijk. Het is mogelijk dat een geradicaliseerd persoon zich anders zal kleden of uiterlijke tekenen zal dragen. Maar hierdoor vallen ze wel op. Dit kan argwaan opwekken bij andere mensen.

Verandering vindt meestal plaats in het denken: de persoon maakt veel zwart-wit opmerkingen, preekt, praat in termen van ongenoegen e.d..

Verandering kan ook te maken hebben met gedrag: de geradicaliseerde persoon gaat zich isoleren of komt weinig naar huis. Soms zal de persoon net meer interactie en affectie opzoeken: zo probeert hij/zij de aandacht af te leiden.

 

Ondemocratisch

De overtuiging van een geradicaliseerde persoon is dermate sterk, dat andere meningen niet meer gerespecteerd worden. De overtuiging gaat zo ver dat het ingaat tegen de democratische waarden van de rechtstaat. Er ontstaat een scherpe houding in het denken van de geradicaliseerde persoon: de samenleving heeft ongelijk en moet ingrijpend veranderd worden, al dan niet via ondemocratische en gewelddadige middelen.

 

Gewelddadig

De laatste fase in de radicalisering is het overgaan tot strafrechtelijke feiten om de eigen overtuiging in de praktijk te implementeren. Dit kan snel ernstig ontsporen waarbij aanslagen een triest dieptepunt vormen. Niet alleen wordt hiermee een grote groep mensen fysiek geweld aangedaan, ook de waarden binnen de samenleving worden geraakt.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP