Gemeente Gemeente Zele

Jubilerende verenigingen

Gemeente Zele ondersteunt graag Zeelse verenigingen die hun jubileumjaar vieren via een jubileumtoelage. Op die manier wil het bestuur verenigingen aanmoedigen om hun succesvolle werking nog vele jaren verder te zetten. Zeelse verenigingen die 25 jaar of een veelvoud ervan bestaan, kunnen genieten van deze financiële ondersteuning. 

Een jubilerende vereniging kan verder ook een ontvangst met receptie aanvragen op het gemeentehuis. De receptie bestaat uit drank en bediening, beperkt tot 1,5 uur. 

Voor wie?

Deze subsidiëring is bedoeld voor jubilerende erkende Zeelse verenigingen, die lid zijn van een Zeelse adviesraad of overlegorgaan, erkende Zeelse buurtcomités en Zeelse scholen. 

Voorwaarden

De vereniging organiseert een activiteit of initiatief om haar jubileum te vieren.

Procedure

De effectieve aanvraag van de financiële tussenkomst en receptie kan ten vroegste op 1 januari van het jubileumjaar en moet minstens 2 maand voor de jubileumviering aangevraagd worden via onderstaand aanvraagformulier of e-loket. 

De aanvraag moet vergezeld zijn van een bewijs van oprichting, omschrijving van continuïteit van de werking en een omschrijving van de jubileumactiviteit(en).

Afhandeling

De grootte van de toelage verschilt per jubileumjaar met een maximum van 750 euro.

25 jaar € 62,50
50 jaar € 125,00
75 jaar € 187,50
100 jaar € 250,00
125 jaar € 312,50
150 jaar € 375,00
175 jaar € 437,50
200 jaar € 500,00
225 jaar € 562,50
250 jaar € 625,00
275 jaar € 687,50
300 jaar € 750,00
> 300 jaar € 750,00

De jubileumtoelage wordt niet geïndexeerd.

Regelgeving

Het reglement omtrent deze jubileumtoelage en receptie is onderaan deze pagina te vinden. Door de inzending van een aanvraagdossier aanvaardt de vereniging uitdrukkelijk alle bepalingen en voorwaarden van onderstaand reglement na te leven. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP