Gemeente Gemeente Zele

Jarenlange inzet voor zuiver water rendeert

Gepubliceerd op  vr 18 dec 2020
Zele scoort, met een zuiveringsgraad van meer dan 90 %, zeer goed als het op het zuiveren van ons afvalwater gaat. De problematiek haalde onlangs nog het nieuws toen uit een Pano-reportage bleek dat 400.000 Vlaamse woningen nog niet aangesloten zijn op de riolering.


Doordat deze woningen niet aangesloten zijn, vloeien in Vlaanderen nog steeds miljoenen liters afvalwater ongezuiverd in de natuur.

In 1983 werd het rioolwaterzuiveringsstation aan Zele-dijk gebouwd. Via een stelsel van  collectoren (= verzamelriolen) wordt het afvalwater van Zele afgevoerd naar het  zuiveringsstation. Daar wordt het gezuiverde water geloosd in de Schelde. Het zuiveringsstation  heeft een capaciteit voor ongeveer 40.000 inwoners, waardoor het kan instaan voor zowel de zuivering van het huishoudelijk afvalwater van onze woningen, als het industriële afvalwater van de bedrijven. Door een aanhoudende inspanning van bijna 40 jaar, waarbij kleinere en grotere rioleringsprojecten werden uitgevoerd, wordt nu ongeveer 92 procent van het Zeelse afvalwater gezuiverd. Dankzij een aantal geplande rioleringsprojecten wordt deze zuiveringsgraad de komende jaren nog opgevoerd tot meer dan 99 procent.

Dat laatste procentje omvat woningen die via een individuele behandelingsinstallatie hun eigen  huishoudelijk afvalwater moeten zuiveren. Bij de meest recente projecten (sedert 2002) worden gescheiden rioleringsstelsels aangelegd, daarbij het regenwater apart wordt afgevoerd van het afvalwater. Zo kan het afvalwater niet infiltreren in de bodem. Daarna gaat het via de riolering naar het zuiveringsstation. Regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het waterlopen- en grachtenstelsel in onze gemeente. Bij aanleg van nieuwe rioleringen moeten de woningen langsheen het traject een maximale  afkoppeling op hun privéterrein realiseren.

GEPLANDE PROJECTEN

Volgende grote rioleringsprojecten zijn de komende jaren nog gepland:

 • Bosstraat-Wezepoelstraat en zijstraten: start uitvoering in 2021
  Ongeveer 260 woningen worden aangesloten op het rioleringsstelsel.
  De zuiveringsgraad verhoogt dan naar ongeveer 94 procent.
 • Veldekensstraat-Kortestraat: start uitvoering gepland in 2022
  Dit project voorziet in de afkoppeling van hemelwater voor ongeveer 80 woningen en 2,8 ha verharde oppervlakte.
 • Rinkhout-Kruisstraat-Langevelde: gepland voor 2026
  Ongeveer 240 woningen worden aangesloten op de riolering. De zuiveringsgraad verhoogt naar meer dan 96 procent.
 • Dijkstraat-Heirbaan-Pieter Gorusstraat: nog geen concrete planning
  Bijkomende zuivering van ongeveer 105 woningen waardoor de zuiveringsgraad stijgt naar ongeveer 98 procent.
 • Hoekstraat-Kil: nog geen concrete planning
  Bijkomende zuivering van ongeveer 85 woningen waardoor we een zuiveringsgraad van meer dan 99 procent zullen bereiken.

Onderaan vind je het zoneringsplan terug.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP