Gemeente Gemeente Zele

Bekendmaking inzage natuurbeheerplan waterwingebied Berlare-Zele

Gepubliceerd op  di 26 feb 2019
Voor 23,5 ha graslanden en bossen, verdeeld over vier zones van de waterwinning Berlare-Zele, werd door het studiebureau Greenspot een natuurbeheerplan opgesteld. Dit plan ligt vanaf 18 maart tot 18 april 2019 ter inzage bij de Milieudienst van de gemeente.

 

De twee westelijke deelgebieden (grondgebied Berlare) worden gekenmerkt door vrij schrale graslanden, jonge aanplanten met zomereik en zoete kers en oudere populierenaanplanten. De twee oostelijke deelgebieden (grondgebied Zele) bestaan vooral uit naaldhoutaanplanten met centraal een beukendreef erdoor. Gezien het waterwingebied is, wordt in deze gebieden reeds lange tijd geen meststoffen of pesticiden gebruikt.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en beoogt het behoud en de ontwikkeling van de natuurwaarden gebonden aan schrale graslanden en inheems loofbos. Dit door een verder zetten van het ecologisch maaibeheer, het omzetten van homogene populierenbestanden naar inheems loofbos, het structuurrijker maken van het naaldbos, …  Langs de randen van de gebieden wordt het wandelen aangenamer gemaakt door onder meer het plaatsen van zitbanken.

 

Het natuurbeheerplan ligt vanaf 18 maart 2019 tot 18 april 2019 ter inzage bij:

Gemeente Zele
Milieudienst
Markt 50 te 9240 Zele
milieu@zele.be

Je kan het dossier inkijken van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.

 

Gedurende de gehele duur van de consultatieperiode kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden gericht aan:

Agentschap voor Natuur en bos - VAC Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73
9000 Gent
aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be
met vermelding van het dossiernummer: 19-201803

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP