Gemeente Gemeente Zele

Inclusiewerker

De inclusiewerker van Gemeente Zele streeft naar het bespreekbaar maken van de problematiek rond radicalisering en polarisering en bouwt mee aan een gezamenlijk draagvlak voor oplossingen. Hij draagt er zorg voor dat professionals beter zijn toegerust om signalen waar te nemen en adviseert over eventuele interventies in samenwerking met alle relevante actoren en partners. Hij ziet toe op de kennisuitwisseling en verankering van de opgedane kennis bij de gemeentelijke diensten en haar partners. Op deze portaalsite kan je meer informatie vinden over radicalisering. Klik op het gewenste onderwerp voor meer informatie.

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP