Gemeente Gemeente Zele

Huwelijksaangifte

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij de medewerker van de Burgerlijke Stand waar een van de huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk. 

Prijs

Trouwboekje € 15,00
Huwelijk op zaterdag € 100,00 (+ trouwboekje)
Huwelijk op maandag en vrijdag € 70,00 (+ trouwboekje)
Huwelijk op donderdag gratis - enkel trouwboekje betalen
Huwelijk in de raadzaal op een weekdag € 150,00
Huwelijk in de raadzaal op een zaterdag € 200,00
Uittreksel uit de huwelijksakte gratis
Attest van een huwelijk gratis

Wat meebrengen?

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

  • een voor eensluidend verklaard (voor echt verklaard) afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt onze medewerker het afschrift zelf op;
  • een identiteitsbewijs van beide partners;
  • indien een van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of die niet de Belgische nationaliteit hebben:

Je neemt contact op met Team Burgerschap - Burgerlijke Stand zodat kan worden nagegaan welke documenten je uit het buitenland moet aanvragen.

Gaat het om bewijsstukken die afgeleverd worden door de buitenlandse instanties? Dan moeten die vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij onze medewerkers.

Zijn de voorgelegde documenten in een vreemde taal opgemaakt? Dan kan onze medewerker een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP