Gemeente Gemeente Zele

Huwelijksaangifte

De aangifte van het huwelijk gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar één van de huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk. 

Prijs

Trouwboekje € 15,00
Huwelijk op zaterdag € 100,00 (+ trouwboekje)
Huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag, en vrijdag € 70,00 (+ trouwboekje)
Huwelijk op donderdag gratis - enkel trouwboekje betalen
Huwelijk in de raadzaal op een weekdag € 150,00
Huwelijk in de raadzaal op een zaterdag € 200,00
Uittreksel uit de huwelijksakte gratis
Attest van een huwelijk gratis

Wat meebrengen?

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister:

  • een voor eensluidend verklaard (voor echt verklaard) afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op;
  • een identiteitsbewijs van beide partners;
  • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt;

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of die niet de Belgische nationaliteit hebben:

U neemt contact op met de dienst burgerlijke stand zodat kan nagegaan worden welke documenten u uit het buitenland moet aanvragen.

Gaat het om bewijsstukken die afgeleverd worden door de buitenlandse instanties? Dan moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie. Meer informatie hierover kan je verkrijgen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Zijn de voorgelegde documenten in een vreemde taal opgemaakt? Dan kan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP