Gemeente Gemeente Zele

Huwelijk

Het burgerlijke huwelijk wordt voltrokken door de medewerker van de Burgerlijke Stand in de trouwzaal van het gemeentehuis.

De huwelijksplechtigheid

De huwelijksplechtigheid is openbaar en mag bijgewoond worden door familie en vrienden. Beide partners kunnen zich tijdens de plechtigheid laten bijstaan door getuigen, maar dit is niet langer een verplichting. Je mag maximum vier getuigen per koppel aanduiden. Getuigen, al dan niet bloedverwanten van elkaar, moeten 18 jaar zijn. Aan de getuigen wordt gevraagd hun identiteitskaart voor te leggen.

De huwelijksvoltrekking gebeurt door de medewerker van de Burgerlijke Stand, zijnde de burgemeester of een schepen. Na de voorlezing van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, ontvangt onze medewerker van elke partij, de ene na de andere, de verklaring dat zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten. Hij verklaart, in de naam van de wet, dat zij door de echt zijn verbonden en maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

Ter gelegenheid van het huwelijk wordt een korte toespraak gehouden. De huwelijksplechtigheid duurt ongeveer 20 minuten.

Volgt er na het wettelijke huwelijk een kerkelijk huwelijk? Dan moet het trouwboekje meegenomen worden naar de kerkelijke plechtigheid.

Volgt er geen kerkelijk huwelijk? Dan mag het koppel elkaar de ringen aanreiken op het gemeentehuis.

Wanneer kan je huwen?

Op maandag : 14.00 u., 14.30 u., 15.00 u., 15.30 u.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag : 10.00 u., 10.30 u., 11.00 u., 11.30 u.

Opgelet:

Het is verboden:

  • rijst te strooien, zowel binnen als buiten aan de trappen van het gemeentehuis
  • te roken
  • dieren in de trouwzaal van het gemeentehuis te brengen (met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een handicap)

 Waar kan je parkeren?

  • Ceremoniewagens mogen ook gratis parkeren voor het gemeentehuis.
  • Gemeente Zele levert daarenboven acht parkeerkaarten per huwelijk af. Deze parkeerkaarten moet je bij het parkeren duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig leggen. De kaarten zijn de hele dag van het huwelijk geldig.

Kostprijs?

Om de prijs van een huwelijk te weten, ga naar https://www.zele.be/huwelijksaangifte.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP