Gemeente Gemeente Zele

1. Gemeente Zele

Huisstijlhandboek en -fiche

In het huisstijlhandboek vind je alle regels die we hanteren in onze communicatie:

  • Info over het gebruik van het gemeentelijk logo
  • Schrijftips (woordgebruik en zinsbouw)
  • Taal- en woordgebruik voor teksten en brieven
  • Word-sjablonen
  • E-mailpolicy
  • Telefoonprotocol

De huisstijlfiche vat de belangrijkste huisstijlregels samen op 1 recto-verso A4'tje. Dit A4'tje zou steeds op je bureau moeten liggen zodat je het bij twijfel snel kan raadplegen.

Sjablonen

Alle sjablonen vind je terug op de L-schijf: L:\Beleids_Sjablonen\Sjablonen.

Het logo

WAAROM EEN GEMEENTELIJK LOGO?

Gemeente Zele had enkel een wapenschild. Het wapenschild, dat de historische kernwaarden prachtig weergeeft, zal wel degelijk blijven bestaan (bv. op trouwboekjes, als stempel op officiële brieven, op straatnaamborden ...). Met het logo kan Zele de positieve dynamiek tot bij een groot publiek bekend maken en kunnen we onze uitgaande communicatie op een professionele en herkenbare manier organiseren.

WAARVOOR STAAT HET LOGO?

Het logo verwijst naar de Zelenaars die onze gemeente maken tot wat ze is. Elk uitroepteken stelt een mens voor, want het zijn de inwoners van Zele die onze gemeente tot een bruisend geheel maken. Alle Zelenaars staan opgesteld rond de Z, de open kern waar iedereen welkom is. Het logo straalt levendigheid en uitbundigheid uit binnen een bloeiende en gastvrije gemeente. 

De warmrode kleuren in het logo verwijzen naar de energie en het bruisende karakter van de gemeentekern, terwijl de zachtgroene kleuraccenten verwijzen naar de rustige leefomgeving van de groene boorden. De verschillende rode tinten zijn een knipoog naar de diversiteit onder onze bevolking, de talrijke initiatieven van onze burgers, het verenigingsleven, de feestelijke bijeenkomsten van wijkcomités, de verschillende ondernemingen en handelaars, de woongelegenheden, het onderwijs ... en de enthousiaste inzet van de talloze vrijwilligers.

BASELINE 'ZELE VOLUIT'

De slogan die bij het logo hoort, luidt 'Zele voluit' en staat voor: volledig, ongeremd, zonder dat er iets ontbreekt en met iedereen erbij betrokken.

GEBRUIK VAN HET LOGO

Er zijn vier verschillende varianten van het logo:

  • Origineel logo (slogan rechtsonder het logo)
  • Horizontaal logo (slogan naast het logo)
  • Verticaal logo (slogan onder het logo)
  • Logo 'met de medewerking van de gemeente Zele' (dit is het logo dat verenigingen of partners moeten gebruiken in hun communicatie, wanneer Gemeente Zele het evenement of project ondersteunt)

Hieronder vind je van elke variant een JPEG-bestand dat je kan gebruiken voor digitale toepassingen. Je vindt ook het logobeeld apart en een zwart-wit variant van het origineel en horizontaal logo.

Wanneer je het logo wil gebruiken, moet je rekening houden met de richtlijnen die hiervoor opgesteld zijn (zie PDF-bestand 'Richtlijnen gebruik logo' onderaan).

Heb je een andere extensie van het logo nodig of heb je vragen bij het gebruik van het logo? Aarzel dan niet om Team Communicatie een belletje te geven!

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP