Gemeente Gemeente Zele

Hoe pakken we radicalisering aan in Zele?

De opvolging van het thema radicalisering gebeurt door de inclusiewerker van de dienst preventie. Zijn taak bestaat er uit om de nodige ondersteuning te bieden aan politiediensten, ambtenaren, hulpverleners, leerkrachten en dergelijke. Dit kan door vormingen te organiseren, deel te nemen aan overleggen, advies te geven bij vragen. Hij is ook de aanspreekpunt wanneer er verontrusting is dat iemand mogelijk radicaliseert.

De beste aanpak van radicalisering is het voorkomen ervan. Dit betekent de voedingsbodem voor radicaliseringsprocessen wegwerken. Hiervoor is het fundamenteel belangrijk om preventief te werk te gaan: opvoedingsondersteuning, inzetten op onderwijs, jongeren stimuleren in hun vrije tijdsbeleving, gepast straffen en begeleiding bij criminaliteit. Vanuit de dienst preventie zet de inclusiewerker zich hier maximaal op in.

Om radicaliseringssignalen op te volgen, is er in Zele de Lokale Integrale VeiligheidsCel of LIVC. Deze cel is een samenwerking tussen de sociale diensten en de politiediensten. In deze cel komen alle radicaliseringssignalen terecht, zowel vanuit de politie als vanuit de inclusiewerker. Het doel is een gepaste opvolging voorzien met als doel de veiligheid van het individu en de Zeelse samenleving te garanderen.

Het is niet de bedoeling een apart expertisecentrum rond radicalisering op te richten. De bestaande hulpverlening heeft de nodige kennis en ervaring al in huis. Deze hulpverlening is dus voldoende om de problematiek aan te pakken. Alleen is er soms nood aan extra ondersteuning. Hierin speelt de inclusiewerker een belangrijke rol.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP