Gemeente Gemeente Zele

Hoe ga je om met iemand die geradicaliseerd is?

Jongeren hebben het meestal lastig tijdens hun puberale ontwikkeling. Jongvolwassenen ervaren dan weer de moeilijkheden van het volwassen worden. Dit maakt hen erg kwetsbaar en onzeker, waardoor ze gevoeliger kunnen zijn voor radicale gedachten. Voor ouders is het moeilijk om hier mee om te gaan. Vaak ervaren ze terughoudendheid bij hun kind. Het is ook niet evident om het onderwerp aan te kaarten bij hun kinderen.

Om ouders te ondersteunen is er een folder beschikbaar. In deze folder staat meer uitleg over het herkennen en omgaan met kinderen die mogelijk aan het radicaliseren zijn. Je kan de folder hieronder terugvinden. De volgende tips kan je alvast meenemen om op een gepaste manier te reageren:

  • Ga het gesprek aan en durf met de jongere praten. Het gaat over aanwezig zijn en een luisterend oor bieden voor de jongere. Toon hierbij respect en interesse en wees betrokken tot de leefwereld, ook al zijn de denkwijzen ongepast en immoreel. Het gaat niet over de jongere overtuigen of waarheden opleggen, maar wel over de betrokkenheid die je toont.
  • Stel grenzen en corrigeer de jongere bij deviant gedrag of uitspraken. Een jongere moet goed beseffen wat de waarden en normen zijn van de samenleving. Grensoverschrijdend gedrag kan niet getolereerd worden. Kinderen vrij opvoeden betekent niet dat ze vrij spel hebben: een spel wordt gespeeld met regels en de ouder of opvoeder is hierbij scheidsrechter.
  • Maar geef de jongere ook experimenteerruimte! Jongeren weten niet altijd welk gedrag gepast of ongepast is. Ze moeten dus fouten kunnen maken. Grenzen moeten telkens getrokken worden maar het is door fouten te maken dat de jongere de eigen plaats in de samenleving kan vinden.
  • Geef jongeren de kans om hun gevoelens op een gepaste manier te uiten. Woede en frustratie geeft geen recht om gewelddadige dingen te doen. Daarom dat ouders hun kinderen moeten aanleren hoe ze hun gevoelens kunnen kanaliseren in een positieve uitkomst.
  • Zit nooit alleen met je vragen of zorgen. Zoek hulp! Praat met familieleden, collega’s of zoek professionele hulp. In ROTZ kun je terecht bij de gezinsondersteuner (http://www.rotz.be). De opvoedingslijn kan je ook de nodige ondersteuning bieden
    (http://groeimee.be/opvoedingslijn).

 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP