Gemeente Gemeente Zele

Hippolytus Van Langenhove

Hippolytus-Franciscus Van Langenhove

Zele 17 juni 1914

Oostwinkel 26 mei 1940

soldaat

22e linie - 4e bataljon -14e compagnie Anti-tankkanonnen C47

Poliet Van Langenhove wordt geboren te Zele-Avermaat op 17 juni 1914[1] als 5e zoon van landbouwer JosephusDesiderius en Augusta-Amelia Haentjens. Zijn oudere broers en zussen zijn: Petrus (°1903), Albert (°1904), Prosper (°1906); Alicia (°1907), August (°1909), Helena (°1913). Na hem komen nog Maria (°1916) en Florida (°1920)

Op 27 december 1931 overlijdt vader Jozef

Hij wordt in geschreven in het militieregister van 1934. Hij wordt door de militieraad geschikt bevonden en wordt ingedeeld bij het 2e linieregiment, 1e bataljon, 4e compagnie. Op 30 mei 1934 verwachten ze hem in Gent. Hij ontvangt het stamboeknummer 102-88089.

Na zijn afzwaai zet hij het werk op de boerderij met zijn broer Petrus verder. Albert, Prosper, Alicia en August zijn ondertussen getrouwd en hebben het hof verlaten.

Bij de mobilisatie biedt hij zich op 1 september 1939 te Gent aan. Het 2e linieregiment wordt ontdubbeld en Poliet wordt ingedeeld bij het 22e linie, 4e bataljon, 14e compagnie. Deze compagnie bedient de anti-tankkanonnen C47 en staat onder het bevel van lot W. Cottenie. Deze officier tekent ook zijn mobilisatiepapieren.

Het 22e linieregiment wordt bevolen door Kolonel Pletinckx. Na een korte periode in het Bruggenhoofd Gent verhuist de eenheid op 4 oktober samen met de rest van de 12e infanteriedivisie (12DIV) naar de sector Massenhoven–Herentals aan het Albertkanaal.

Eind november wordt de 12e infanteriedivisie naar Bergen gestuurd. Op 4 januari 1940 verlaat de divisie Bergen om te verhuizen naar de rand van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA).

In januari 1940 neemt de 12Div stelling achter de anti-tankgracht van de Versterkte Positie Antwerpen (VPA) tussen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en het Albertkanaal. Het 22Li neemt de noordelijke ondersector van de divisie voor zijn rekening en bemant posities tussen het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in het noorden en het Fort van ’s Gravenwezel in het zuiden.

Op 28 april mag Poliet voor 10 dagen in landbouwersverlof vertrekken. Vanaf 8 mei 1940 is terug bij zijn eenheid ergens ten velde.

Kort na middernacht, op vrijdag 10 mei, alarmeert de divisiestaf haar eenheden. Bij het 22Li wordt tegen de ochtend iedereen op de gevechtsstellingen geplaatst. De mitrailleurs (13e compagnie), anti-tankkanonnen C47 (14e compagnie) en mortieren M76 (15e compagnie) van het IVde Bataljon (IV/22Li) worden zoals gebruikelijk in versterking gegeven aan de bataljons in eerste lijn. IV/22Li wordt bevolen door Majoor Kesterman. Het worden nu afwachten.

De Duitse opmars nadert op 15 mei langzaam maar zeker de vesting Antwerpen. De dag nadien besluit het Groot Hoofdkwartier om Antwerpen en de K.W. Stelling te verlaten. Het Belgisch veldleger moet in drie nachtelijke etappes naar een nieuwe linie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde. De 12de infanteriedivisie zal zich tijdens de tweede nacht terugtrekken.

In de avond van 17 mei trekt het 22 Li zich terug uit de buurt van Antwerpen om te Wommelgem het Albertkanaal over te steken. De aftocht gaat vervolgens verder via Wommelgem, Borsbeek en Edegem. Het regiment zal via de de militaire noodbrug van Hemiksem de Schelde oversteken voor de verdere terugtocht richting Vlaanderen

De regimenten van de divisie komen op 18 mei aan in hun kantonnementszone op de linkeroever tussen Kruibeke en de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Het 22Li bereikt via Hemiksem en Bazel het gehucht Steendorp ten oosten van Temse, waar gekantonneerd wordt. Om aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen wordt getracht om overdag zoveel mogelijk manschappen binnenshuis te laten blijven.

De 12e infanteriedivisie krijgt nieuwe bevelen en zal nu in reserve geplaatst worden achter het Afleidingskanaal van de Leie. Het gros van de infanterie moet per trein in één ruk tot achter het kanaal gebracht worden. De overige eenheden moeten zich te voet verplaatsen. De divisie zal

[1] Op grafzerk staat verkeerdelijk 17.07.14, als ook in de plaats van overlijden is een foutje geslopen (Oostwikel)

er de sector Zomergem gaan bezetten. De verschillende regimenten moeten kantonneren in het gebied Zomergem-Hansbeke-Bellem-Ursel.

Het 22Li trekt die avond nog via Hogenakker, Elversele en Waasmunster richting Lokeren. Daar zijn de manschappen getuige van het bombardement op de stationsomgeving. De buurt is er zo erg aan toe dat de geplande afreis per trein niet door kan gaan. Het 22Li marcheert dan maar naar Zeveneken.

Op maandag 20 mei bereikt het gros van het 22Li na een tweede etappe te voet eveneens het dorp Hansbeke rond 23 uur. Van daar uit wordt direct doorgemarcheerd naar Zomergem waar de manschappen ingekwartierd worden.

Tijdens de conferentie van Ieper besluiten de geallieerden dat de Belgen zich zullen terugtrekken van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

Er zal een nieuwe linie uitgebouwd worden over het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf. Deze linie zal op 23 mei volledig moeten zijn. Het IIde legerkorps wordt met de 11de en 12de infanteriedivisies toegewezen aan het Afleidingskanaal van de Leie.

Het 22Li verblijft in Zomergem en vangt de laatkomers op. Het ontbreekt hen nog steeds aan munitie en collectieve bewapening. De zone die moet worden verdedigd strekt zich uit van Langestraat in het noorden tot ... Het 22e linieregiment heeft geluk. Het zal het 2e echelon innemen. Alle eenheden zetten zich op weg tussen 5 en 6 uur op donderdag 23 mei en neemt ten slotte positie in achter het 2Li en het 23Li ten oosten van Drongengoed Bos en Ursel met van noord naar zuid het IIde, Iste en IIIde bataljon in lijn. De overgebleven zware wapens van het IVde bataljon, waaronder de 14e compagnie van Poliet, worden verdeeld opgesteld.

Op 24 mei bevindt de 12e infanteriedivisie zich aan het afleidingskanaal tussen Veldekens en Ronsele. Het 22e linie wacht in 2e echelon de Duitse aanval op het Afwateringskanaal af. Tijdens de namiddag slagen de Duitsers erin om het kanaal over te steken. Het 22e linie wordt voorlopig niet bij de gevechten betrokken en wacht af terwijl de Belgische tegenaanval zich ontwikkeld.

Tijdens de nacht van 24 op 25 mei wordt het 1e bataljon van het 22e linie aan de aanval toegevoegd. Pas tegen de morgen slagen de Belgische troepen erin om de kanaaloever te bereiken. Deze kleine overwinning verdwijnt snel wanneer de Duitsers later op de dag voldoende troepen hebben aangevoerd om een brede aanval langsheen het ganse kanaal te lanceren.

Op zondag 26 mei lanceert de vijand vanaf 10u30 een reeks intense luchtaanvallen op de Belgische stellingen. Rond 13 uur start het Duits artilleriebombardement dat rond 16u30 zijn hoogtepunt bereikt. Daarna volgt een nieuwe Duitse infanterieaanval. Hippoliet Van Langenhove sneuvelt in de wijk Vaartkant te Oostwinkel rond 18u00.

Zijn overlijdensakte wordt op 19 juli 1940 opgesteld. Eind augustus 1940 toen de familieleden een bezoek brachten aan het graf van Hippoliet, werden nog steeds Duitsers uit het kanaal bovengehaald.

Van het geld dat Hippoliet op zak had werd nog slechts 20 frank teruggevonden. Deze werd door broer August[1] als een heilige relikwie bewaard.

[1] °Zele 26-02-1909 - +Lokeren 01-02-1995, gehuwd met Marie-Philomen Janssens.

Volgens zijn militaire fiche wordt het stoffelijk overschot op 26 mei 1948 naar Zele overgebracht.

Hippoliet wordt samen met de andere repatrieerde Zelenaars Arbijn, Schiettecat, Vael, Van Acker J., Van Driessche A,Van Winckel, en Verlee begraven op het ereperk van het gemeentelijk kerkhof in de Zevensterrestraat, Deze plechtigheid heeft plaats op 21 juli 1948 in de voormiddag.

Bronnen

COENE Frank, foto's

DE KRIJGER Freddy, bidprentje

GEMEENTEARCHIEF Zele

QUINTYN Etienne, Tussen Pletwels en Bookhamers (Zele 1940-45), Eigen beheer (1981)

Internet

https://18daagseveldtocht.be/infanterie/eerste-reserve/22ste-linieregiment/

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP