Gemeente Gemeente Zele

Hinder bij openbare werken

Wegenwerken in de straat

Wegenwerken maken je zaak soms moeilijker bereikbaar. Wij hebben daarom een aantal steunmaatregelen op een rijtje gezet. Ernstige hinder stelt immers kleine én grote ondernemingen voor zware uitdagingen.

Vlaamse hinderpremie

Indien je in aanmerking komt voor een hinderpremie, ontvang je automatisch een brief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die ernstige hinder ondervinden door werken voor de deur van de zaak. Via de premie heb je financiële ademruimte om concrete acties op te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld een brochure uitgeven met uitleg over de bereikbaarheid, een webshop opstarten of promotieacties voorzien voor de klanten die de wegenwerken trotseren.

De uitbetaling moet wel tijdig door de onderneming zelf worden aangevraagd via de webapplicatie. De hinderpremie bedraagt 2000 euro, hierop zijn geen belastingen verschuldigd. Je kan de premie maximaal eenmaal per jaar en per hinderperiode aanvragen.

Belangrijk: Wat als je geen brief ontvangen hebt? Geen paniek. Eventueel dien je de adresgegevens in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) aan te passen of de NACE-codes voor btw of RSZ.

Wat als je geen brief ontvangen hebt, en je meent toch recht te hebben op de hinderpremie? Meer info vind je op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/voorwaarden/wat-als-je-geen-brief-ontvangen-hebt

Vlaamse sluitingspremie

Wanneer je je zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen moet sluiten wegens de werken, heb je recht op de sluitingspremie. Deze premie - die kan volgen op een hinderpremie - loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. De premie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Ook deze aanvraag van de sluitingspremie gebeurt online via onze webapplicatie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van de getroffen vestiging worden ingediend.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als je langer gesloten blijft, kan je dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer je getroffen zaak op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

Meer info vind je op: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/aanvraagprocedure/je-ondervindt-ernstige-hinder-door-werken
Klachten over gewestwegen

Wens je iets te melden over de Europalaan (N47), de Keltenlaan of de Gentsesteenweg (N445)? Dan kan dat via www.meldpuntwegen.be. Voor de gemeentelijke wegen kan je gebruik maken van het meldingsformulier.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP