Gemeente Gemeente Zele

Hinder bij openbare werken

1. Hinderpremie voor handelaars sinds 1 juli 2017

Ernstige hinder door wegenwerken kan een kleine onderneming voor zware uitdagingen stellen. Om hen te steunen biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen sinds 1 juli 2017 een hinderpremie van maximaal € 2.000,00 aan.

Wie komt in aanmerking voor de hinderpremie?

Kleine ondernemingen (detailhandelaars, horecazaken, andere handelszaken) die aan de onderstaande vereisten voldoen, komen in aanmerking voor de hinderpremie:

  • Maximum 9 werknemers;
  • Vaste openingsuren;
  • Onmiddellijk contact met de klanten;
  • Last van van ernstige hinder van wegenwerken voor de deur.

De hinderpremie geldt enkel voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017.

Hoe vraag je een hinderpremie aan?

Om een hinderpremie aan te vragen, volg je onderstaande stappen:

  • Als je met je handelszaak getroffen bent, stuurt Het Agentschap Innoveren en Ondernemen je zelf een brief vóór de werken starten. Zij maken een selectie op basis van de gegevens over wegenwerken die wij als gemeente ingeven in een databank (GIPOD);
  • Na ontvangst van die brief vraag je zelf je uitbetaling aan via de webapplicatie www.vlaio.be/hinderpremie. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na de datum van de brief en vóór de geplande einddatum van de werken.
Sluitingspremie

Werd je niet geselecteerd? Maar moet je je zaak toch voor minstens 21 opeenvolgende dagen sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken? Dan kan je één of meerdere sluitingspremies aanvragen (€ 80,00/sluitingsdag):

  • Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting;
  • Je vraagt de sluitingspremie online aan via www.vlaio.be/hinderpremie;
  • De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.
Openbare werken die vóór 1 juli 2017 gestart zijn?

Zijn de openbare werken vóór 1 juli 2017 gestart? Dan kom je als handelaar niet in aanmerking voor de nieuwe hinderpremie. Je kan wel nagaan of je nog een aanvraag kan indienen voor de inkomenscompensatieregeling en/of de rentetoelage. De aanvraagtermijn voor deze twee maatregelen werd verlengd tot 31 december 2017 (zie hieronder). 

Meer info:

www.vlaio.be/hinderpremie
gratis nummer: 1700 | hinderpremie@vlaio.be

Ontdek de nieuwe hinderpremie:
https://www.youtube.com/watch?v=C7z9YHTbRSo

Wat is de hinderpremie?
https://www.youtube.com/watch?v=ZyRmqSghMpE

 

2. Rentetoelage

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Om het cashflow probleem op te vangen komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de rente. Voor werken die al voor 1 juli 2017 gestart zijn, kan de rentetoelage worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage kan maximaal lopen tot 31 december 2017.

Voor werken die gestart zijn vanaf 1 juli 2017, kan je gebruik maken van de hinderpremie.

Meer info:

http://www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

 

3. Inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen

Zelfstandigen die het slachtoffer worden van hinder door openbare werken die de toegang tot hun onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken kunnen een inkomenscompensatievergoeding bekomen van de overheid. Voor werken die al voor 1 juli 2017 gestart zijn, kan de inkomenscompensatievergoeding worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering. De subsidiabele sluitingsperiode in de dossiers van de inkomenscompensatievergoeding kan maximaal lopen tot 31 december 2017.

Voor werken die gestart zijn vanaf 1 juli 2017, kan je gebruik maken van de hinderpremie.

Meer info:

http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

 

4. Klachten over gewestwegen

Wens je iets te melden over de Europalaan (N47), de Keltenlaan of de Gentsesteenweg (N445)? Dan kan dat via www.meldpuntwegen.be. Voor de gemeentelijke wegen kan je gebruik maken van het meldingsformulier.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP